Search form

Galati int

Nau bôk ăn bu gĭt lor

Nơm nchih samƀŭt dja rnha Pôl, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 50 klăp lah 17 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh. Bu mân lah păng nchih samƀŭt dja ê lor ma păng ndrel ma nô Ƀarnaƀas, nô Titus, nđâp ma bunuyh aƀă êng hăn bơh ƀon Ŏntiyôk tât ta ƀon Yêrusalem, gay ma tâm nchră moh nau aƀă phung i mâu di phung Israel iăt ma jan gay ma geh nau rklaih, geh nau khlay lah Kôranh Brah mâu hôm tê̆ dôih tă bơh nau tih bunuyh nơm jan (Kar 15:1-29), ta nôk nây khân păng tâm di băl, phung i mâu di phung Israel mâu ôh khăch koh ntô gay ma geh nau rklaih. Dâng lĕ samƀŭt Pôl nchih ta nau tâm rnglăp mhe, samƀŭt dja jêng samƀŭt i păng nchih lor bu.

Ma samƀŭt a êng đŏng Pôl lĕ nchih dăn uănh ta samƀŭt Rôm ta nau bôk ‘Samƀŭt Pôl’.

Bri Galati ta bri Asi. Ta bri Galati geh ŏk bunuyh i mâu di phung Israel gŭ rêh ta bri nây, Pôl lĕ geh hăn ta bri i nây, jêh ri leo bu sât nsing ma Brah Krist, nôk Pôl hăn khŏl ta bri i nây klăp lah ta năm 49. Bơh kơi Pôl, geh nơm nti phung Israel aƀă đŏng hăn nti phung nsing ma Brah Krist ta nây, phung nơm nti i nây lah Pôl mâu ôh di kôranh oh mon ngăn, khân păng nti nsing ma Brah Krist dơm mâu hŏ ôh găp, iăt ma hôm koh ntô gay ma geh nau rklaih. Tât ma Pôl tăng nau i nây, jêh ri păng nchih samƀŭt dja, gay ma plơng ơh nau ôp phung nsing ta bri Galati nây, păng nchih lah bunuyh geh nau rklaih tă bơh nau nsing ma Brah Krist dơm, mâu ôh khăch koh ntô.

Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja

Ta samƀŭt dja Pôl nchih lah dăng dăng oi, gay ma nkah phung nsing ma nau khlay nau mhe mhan ueh Brah Krist nđâp ma tâm rdâng đah nau nti nklă. Tâng ma nau mhe mhan ueh dja, Kôranh Brah rklaih bunuyh nsing yor ma nsing ma Brah Krist i lĕ rŏng ma bân, ndrel ma lĕ khât săk ma bân (Gal 2:20), mâu ôh yor ma jan ndơ êng êng tâng nau vay phung Israel, mâu đŏng yor ma jan ndơ ueh. Yơn ma lĕ jêh geh nau rklaih, phung nsing iăt ma gŭ rêh tâng nau Brah Huêng Ueh ntŭm nti, mâu ôh gŭ rêh tâng kơt nau gŭ rêh bunuyh i mâu nsing (Gal 5:16-18, 25).

Nkô̆ nau khlay ta samƀŭt dja

- Nau ôp ueh lăng (1:1-10)

- Nau dơi Pôl i jêng kôranh oh mon (1:11-2:21)

- Nau rklaih tă bơh nau Kôranh Brah ton, mâu ôh tă bơh jan tâng ma nau vay phung Israel (3:1-4:31)

- Nau phung nsing mâu hôm khăch ôh jan tâng ma nau vay phung Israel (5:1-12)

- Nau gŭ rêh phung nsing tâng Brah Huêng Ueh (5:13-6:10)

- Nau ntĭnh n'glĕ dŭt (6:11-18)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index