Search form

Hebrơ 1

Nau ntơm mbơh nkoch

1Bơh ntơm nơh Kôranh Brah lĕ ngơi ma phung u che bân i phung Israel, Păng ngơi tâng ma mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Păng nơm, Păng ngơi lĕ ŏk tơ̆, nđâp ma ŏk ntil nau ngăn. 2Yơn ma ta rnôk n'glĕ dŭt+ aƀaơ dja, Kôranh Brah ngơi ma bân tâng ma Kon Bu Klô Păng nơm. Bơh ntơm nơh Păng ăn Kon Păng nơm rhăk njêng dâng lĕ ndơ nơh, jêh ri Păng lĕ kơih jêh Kon Păng nơm đŏng, gay ma jao dâng lĕ rngôch ndơ ăn ma Păng mât uănh n'ho ro.* 3Kon i nây chrat ang nau chrêk lơp Kôranh Brah, ndrel ma Păng tâm ban ma Kôranh Brah nơm ngăn ngên ta ăp ntil nau, mâu ôh geh nau tâm tih băl. Dâng lĕ ntil ndơ hôm geh tă bơh nau dơi nau ngơi Kon i nây dơm. Jêh Păng n'groh lơi nau tih bân, jan ăn bân kloh, jêh ri Păng hao ta kalơ trôk gŭ bơh ma ti Kôranh Brah i nơm dŭt kuŏng.* 4Kơt ndri Păng lĕ jêng dŭt kuŏng rlau ma phung tông păr ngăn, jêh ri nau Kôranh Brah kuăl Păng ‘Kon’ nhhơ Păng kuŏng rlau ma dâng lĕ nơm i Kôranh Brah kuăl ‘Tông păr’+ dơm.*

Brah Yêsu Krist kuŏng rlau ma phung tông păr

5Mâu geh ôh Kôranh Brah lah ma du huê tông păr kơt Păng lah đah Brah Yêsu:

‘May dja Kon Gâp nơm,

Nar dja Gâp ăn bu gĭt, Gâp Bơ̆ May ngăn’ .

Jêh ri Păng lah:

‘Gâp mra jêng i Bơ̆ Păng,

Păng mra jêng i Kon Gâp’ .*

6Jêh ri du tơ̆ jât, nôk Kôranh Brah ăn Kon Bu Klô dak bôk Păng nơm văch ta neh ntu, Kôranh Brah lah:

‘Dâng lĕ phung tông păr Gâp nơm, ăn yơk mbah ma Păng’ *

7Kôranh Brah ngơi ma phung tông păr Păng nơm:

‘Gâp+ ăn phung tông păr Gâp nơm ma jêng tâm ban ma sial,

Gâp ăn khân păng i phung sơm kơl jan kar ma Gâp jêng tâm ban ma mpiăt ŭnh đŏng’ .

8Yơn ma Kôranh Brah lah ma Kon Păng nơm:

‘Ơ Kôranh Brah, nau May mât uănh gŭ ta rnơl kađăch hôm ƀaƀơ n'ho ro,

May mât uănh ma nau sŏng ngăn, ndjôt mŏng kađăch i ndơ mbên ma nau dơi May nơm.

9Yorlah May ŭch hô ngăn ma nau sŏng, May biănh ngăn ma nau kue.

Kơt ndri dâng Kôranh Brah i brah May nơm yơk mbah, tŏ dak ngi ta May, jêng ndơ mbên Păng đă May jan kađăch,

Păng ăn May geh nau răm maak dŭt hô rlau ma băl mpôl May’ .

10Kôranh Brah lah jât ma Kon Păng nơm:

‘Ơ Kôranh, bơh ntơm saơm saam nơh, May nơm rhăk njêng neh ntu,

Trôk jêng tă bơh ti May nơm đŏng njêng.

11Neh ntu, ndrel ma trôk mra roh lêk lĕ phiao, yơn ma May hôm e n'ho ro.

Neh ntu, ndrel ma trôk mra sat tâm ban ma bok ao,

12May mra mƀăr lơi neh ntu, mƀăr lơi trôk, tâm ban ma bu klôn mƀăr lơi ao kuŏng sat,

May mra rgâl neh ntu, rgâl trôk jêng mhe tâm ban ma bu tơh kho ao,

Yơn ma May nơm hôm kơt ơm nâng n'ho ro dơm’ .

13Jêh ri Kôranh Brah mâu geh ôh lah ma du huê tông păr:

‘Ăn May gŭ hŏm bơh ma Gâp ta ntŭk bu lư,

Kŏp Gâp nhŭp kât lơi phung i rlăng đah May ăn gŭ ta nâm mpang jŏng May’ .

14Dâng lĕ phung tông păr bunuyh mâu ôh blao say, khân păng jêng nơm sơm kơl jan kar ma Kôranh Brah, Kôranh Brah đă khân păng hăn sơm kơl jan kar ma phung bunuyh i Păng ŭch rklaih.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index