Search form

Hebrơ 11:37

37Bunuyh aƀă bu nkhât ntŭp ma lŭ, aƀă bu nkhât koh ma rna tăch n'gul săk, aƀă bu nkhât ma đao. Aƀă du de n'glă de n'glơt, sŏ ntô be biăp, ndrel ma ntô be dơm nsoh n'gut, kro o ach hô ngăn, bu tŭn jot bu lơh djơh.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index