Search form

Hebrơ 13

Nau gŭ rêh tâm di ma nau Kôranh Brah ŭch

1Ăn khân ay may tâm rŏng băl jêng oh nô nâng.* 2Lơi chuêl ôh rom bu năch ma nuih n'hâm ueh rah rơch, bu năch i khân ay may mâu gĭt năl. Yor ma nau rom kơt i nây, bunuyh aƀă lĕ geh rom tông păr nđâp ma mâu ôh gĭt khân păng jêng tông păr.* 3Ăn khân ay may kah gĭt ma mpôl i geh ndrung, tâm ban ma săk khân ay may nơm geh ndrung ndrel khân păng. Jêh ri ăn kah gĭt ma mpôl i bu jan djơh yor ma khân păng nsing ma Brah Yêsu, tâm ban ma bu jan djơh ma săk khân ay may nơm đŏng.*

4Ăn dâng lĕ khân ay may kơp khlay ta nau tâm nđăp ur sai, lơi ôh tâm lŏm ur lŏm sai, yorlah Kôranh Brah mra tê̆ dôih ma bu moh i tâm dŏng, bu moh i lŏm ur lŏm sai.* 5Lơi rvan ôh ma prăk, ăn khân ay may sŏp tŏng ma drăp ndơ i lĕ geh nây hŏ, yorlah Kôranh Brah lĕ lah kơt nđa: ‘Mâu geh ôh Gâp ntlơi khân ay may, kŏ mâu geh đŏng Gâp mƀăr khân ay may’ .* 6Kơt ndri bân ngơi ma nuih n'hâm bănh kơt nđa:

‘Gâp mâu ôh klach,

Kôranh Brah jêng nơm kơl gâp

Lah ndri mơm bunuyh hôm dơi lơh ma gâp?’

7Ăn khân ay may mêt uănh mpôl kôranh khân ay may i mbơh nkoch nau ngơi Kôranh Brah ăn ma khân ay may iăt nơh. Uănh moh ndơ ueh ta nau gŭ rêh khân păng, jêh ri tâng kơt nau nsing khân păng i nây dô.* 8Brah Yêsu Krist hôm kơt ơm, Păng mâu geh ôh rgâl, bơh a lor nơh tât ma nar dja, ndrel ma n'ho ro.*

9Khân ay may lơi ôh iăt lơi ôh tâng ăp ntil nau nti mhe i êng, n'hâm suan khân ay may tă bơh nau ueh Kôranh Brah, mâu ôh di tă bơh nau đă nau ver ta ndơ sông sa, yorlah nau đă nau ver i nây mâu ôh kơl ma bunuyh i jan tâng.* 10Bân i nsing ma Brah Yêsu, Kôranh Brah lĕ yô̆ nau tih bân yor ma Brah Yêsu lĕ khât ta si tâm rkăng, yơn ma bu moh i hôm nsing ma nau nhhơr mpômpa (siŭm) gay ma dăn Kôranh Brah yô̆ nau tih khân păng nơm, Kôranh Brah mâu ôh yô̆ nau tih khân păng+ .

11Ta nau tâm rnglăp ơm, kôranh jan brah dŭt kuŏng sŏ mham mpômpa (siŭm) i păng nkhât gay ma dăn Kôranh Brah yô̆ nau tih, păng ndjôt mham i nây djrah ta jrô ntŭk dŭt kloh ueh, yơn ma i săk mpômpa (siŭm) i nây bu gŭch pur bơh dih ƀon.* 12Brah Yêsu tâm ban kơt nây đŏng, Păng gŭ bơh dih ƀon nôk Păng sŏ dơn nau jêr jŏt tât ma khât săk, gay ma jan phung ƀon lan ăn kloh ueh tă bơh mham săk Păng nơm.* 13Lah ndri ăn bân jan tâng nau ntât Brah Yêsu, hăn ta Păng ta bơh dih ƀon, yor ma nau bân nsing jêng tâm ban ma hăn a Brah Yêsu ta bơh dih ƀon+ , sŏ dơn nau bu jan jêr jŏt, nđâp ma nau bu mưch kơt i Păng lĕ sŏ dơn đŏng, 14yorlah neh ntu dja mâu ôh di ƀon bân gŭ n'ho ro, bân gŭ kŏp ma ƀon i hôm jât năp.*

15Yor ma ndơ Brah Yêsu jan nây, ăn bân rnê Kôranh Brah nâng, nau rnê tâm ban ma nhhơr ndơ jan brah ma Păng, jêng nau lôh bơh bŏr mbung i di ma bu moh mbơh nkoch săk Păng nơm nsing ma Brah Yêsu.* 16Lơi chuêl ôh jan ndơ ueh ma bu, ndrel ma kơl bu êng, yorlah jan kơt nây tâm ban ma nhhơr ndơ ma Kôranh Brah i ăn Kôranh Brah răm ngăn.* 17Ăn khân ay may iăt hŏm nau kôranh i mât uănh khân ay may i phung lĕ nsing, nđâp ma jan tâng nau khân păng đă đŏng, yorlah khân păng mât njrăng khân ay may, jêh ri ta nar jât năp tay Kôranh Brah mra ôp ma ndơ khân păng jan. Lah khân ay may iăt jan tâng nau khân păng đă, khân păng răm maak êng ma nau jan kar khân păng i nây, yơn ma lah khân ay may mâu iăt jan tâng, nau jan kar khân păng jêng geh nau rngot, jêh ri mâu ôh ueh ma khân ay may nơm đŏng.*

Nau ntĭnh n'glĕ dŭt

18Dăn kơl mbơh sơm ăn hên ƀă. Hên lĕ gĭt jêh, hên jan ndơ i di ta năp măt Kôranh Brah dơm, ndrel ma ŭch ngăn gŭ rêh tâm di nau Kôranh Brah ŭch ta dâng lĕ ntil ndơ.* 19Lơ ma hô ngăn gâp dăn khân ay may kơl mbơh sơm ăn gâp, gay ma gâp gơnh plơ̆ a khân ay may.

20Kôranh Brah lĕ jêh ăn Brah Yêsu i Kôranh bân dâk rêh bơh phung khât. Jêh ri jan nau tâm rnglăp n'ho ro đah bân ma mham Brah Yêsu i nơm mât uănh bân dŭt ueh, tâm ban ma nơm chiăp mât uănh ma phung be biăp păng nơm. Dăn Kôranh Brah i tơm nau đăp mpăn* 21ăn khân ay may blao jan dâng lĕ ntil ndơ i Păng nơm ŭch. Dăn Kôranh Brah jan dâng lĕ ntil ndơ i ăn Păng răm maak ta khân ay may, yor ma ndơ Brah Yêsu Krist lĕ jan nơh. Dăn rnê nau chrêk lơp Brah Yêsu Krist ƀaƀơ n'ho ro! Ơ ăn geh kơt nây ngăn ro!+

22Ơ oh nô ta nau nsing, gâp dăn khân ay may hô ngăn ăn sŏ dơn dâng lĕ nau ntŭm nti i dja, yorlah samƀŭt i gâp nchih ăn ma khân ay may dja tâm ban ma gleh dơm. 23Dăn khân ay may gĭt đŏng ma nô bân Timôthê, păng lĕ bu ƀơk jêh bơh trôm ndrung. Lah păng tât gơnh a gâp, gâp mra hăn a khân ay may, ndrel ma păng đŏng.* 24Dăn ôp nau ueh lăng mpôl kôranh i mât uănh khân ay may, ndrel ma dăn ôp nau ueh lăng dâng lĕ phung ƀon lan Kôranh Brah đŏng. Phung nsing i tă bơh bri Italy, ôp nau ueh lăng khân ay may đŏng. 25Dăn nau ueh Kôranh Brah nơm gŭ ndrel dâng lĕ khân ay may+ .

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index