Search form

Hebrơ 3

Brah Yêsu kuŏng rlau ma Môsê

1Ơ phung oh nô ta nau nsing i ƀon lan Kôranh Brah i lĕ Kôranh Brah de kơih jêh ndrel hên, ăn khân ay may mân hŏm ma Brah Yêsu i bân mbơh nkoch. Kôranh Brah lĕ đă Păng hăn ta neh ntu dja nơh, Păng jêng kôranh jan brah dŭt kuŏng đŏng.* 2Jêh Kôranh Brah kơih Brah Yêsu, Brah Yêsu jan tâng nau Păng đă ăn răp jăp, tâm ban ma Môsê jan kar răp jăp tâng nau Kôranh Brah đă ta dâng lĕ ƀon lan Kôranh Brah đŏng.* 3Yơn ma di lư Brah Yêsu rlau ma lư Môsê, tâm ban ma bu lư bunuyh i jan jay rlau ma lư ueh i jay nây đŏng. 4Dâng lĕ rngôch nhih jay geh bunuyh năk jan, yơn ma dâng lĕ rngôch ndơ nơh jêng tă bơh Kôranh Brah dadê jan. 5Nau Môsê jan kar jêng nau ntât ma nau khlay i Kôranh Brah ăn bunuyh gĭt vât aƀaơ dja, Păng mât uănh phung ƀon lan Kôranh Brah răp jăp, yorlah jêng bunuyh sơm kơl jan kar ma Kôranh Brah. 6Lŏng Brah Krist, Păng mât uănh phung ƀon lan Kôranh Brah răp jăp, yorlah jêng Kon Kôranh Brah. Jêh ri bân jêng phung ƀon lan Kôranh Brah lah bân hôm geh nuih n'hâm nâp, nđâp ma ndjôt nâp rkâk nau rnơm ma dâng lĕ nau i Kôranh Brah de lĕ ton.*

Lơi ta mƀăr nau nsing

7Ta Nau Kôranh Brah Ngơi geh nchih nau Brah Huêng Ueh i kloh ueh lah ma phung Israel kơt nđa:

‘Nar dja, nôk khân ay may tăng bŏr mbung Kôranh Brah nơm,

8Lơi ôh geh nuih n'hâm dăng ko, kơt phung u che khân ay may jan, jêh ri tâm rdâng đah Kôranh Brah

Nôk Kôranh Brah rlong khân păng ta bri rdah nơh.*

9Kôranh Brah lah: ‘Ta ntŭk i nây phung u che khân ay may rlong Gâp,

Bol lah khân păng lĕ say dâng lĕ nau khlay Gâp jan 10jŏ geh 40 năm nơh.

Kơt ndri dâng Gâp ji nuih tê̆ dôih ma bunuyh rnôk i nây,

Jêh ri Gâp lah kơt nđa: ‘Nuih n'hâm khân păng du ngai mro bơh trong Gâp,

Khân păng mâu ôh gĭt năl trong Gâp nơm’,

11Ndri dâng Gâp ji nuih ma khân păng, jêh ri ton lah:

‘Khân păng mâu ôh mra lăp ta nau gŭ rlu+ Gâp nơm’’’ .*

12Ơ oh nô ta nau nsing, lah ndri ăn khân ay may gŭ njrăng hŏm, gay ma lơi ôh geh bunuyh ta phung khân ay may geh nuih n'hâm djơh mhĭk, mâu ôh nsing, n'ho ma mƀăr lơi Kôranh Brah i rêh ngăn.* 13Yơn ma ăn khân ay may tâm ntrôl ndrăng nơm ăp nar, nôk i bân hôm kuăl lah ‘Nar dja’, nôk hôm dơi rgâl nuih n'hâm, gay ma lơi ôh ăn ta phung khân ay may geh bunuyh nuih n'hâm dăng ko mâu ŭch iăt nau Kôranh Brah, yor ma mƀrôh êng ta nuih n'hâm: “Mâu chrao ôh lah jan tih.”* 14Lah bân hôm ndjôt nâp nau nsing kơt ơm, kơt i bân geh bơh ntơm bân sât nsing nơh n'ho ma tât lôch, lah ndri bân mra gŭ ndrel Brah Krist ro.* 15Ta Nau Kôranh Brah Ngơi lah kơt nđa:

‘Nôk tăng Kôranh Brah đă nau ma khân ay may nar dja, ăn khân ay may iăt nau Păng dô, lơi ôh geh nuih n'hâm dăng ko kơt nôk phung u che khân ay may tâm rdâng đah Kôranh Brah nơh’ .*

16Phung i lĕ tăng jêh nau Kôranh Brah đă ta nar i nây nơh, nđâp ma hôm tâm rdâng đah Păng, dâng lĕ phung i nây jêng phung i Môsê de leo lôh bơh bri Êsip nơh.* 17Yơn ma ta 40 năm nây, bu moh i Kôranh Brah ji nuih? Ơm mâu di ƀah dâng lĕ phung i jan tih ma Kôranh Brah, jêh ri i khât mbrach ta bri rdah? 18Jêh ri nôk nây nơh, bu moh i Kôranh Brah lĕ lah mâu ăn lăp gŭ ta bri dak i Păng lĕ ton ăn lăp a lor nơh, gay ma gŭ rlu ndrel Păng nơm? Ơm mâu di ƀah phung i mâu ŭch iăt nau Păng?* 19Lah ndri bân say, phung i nây mâu ôh dơi lăp, yorlah khân păng mâu nsing ma Păng.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index