Search form

Hebrơ 6

1Lah ndri lơi ăn bân ngơi tay du tơ̆ jât nau nti ma Brah Krist i nchô ma ntơm, yơn ma ăn bân mbơh ngơi ma nau nti i jru. Hên mâu ŭch nti nâng nau i bu nti ma bunuyh i mhe sât nsing dơm, kơt ma nau rgâl lơi nuih n'hâm djơh, bah jan ndơ djơh, nau nsing ma Kôranh Brah, 2nau ƀăptem yŭk ma dak, nau mbơh sơm tê̆ ti, nau dâk rêh tay, mâu lah nau Kôranh Brah tê̆ dôih n'ho ro. 3Lah Kôranh Brah ŭch, hên mra nti ma khân ay may nau i jru đŏng.

4Mâu ôh dơi leo bu moh i lĕ nsing ma Brah Krist, jêh ri mƀăr lơi nau nsing i nây, ăn rgâl lơi nuih n'hâm djơh sât nsing tay du tơ̆ jât. Yorlah khân păng lĕ gĭt năl Brah Krist, nđâp ma lĕ geh say ndơ Kôranh Brah ăn dơm dam tă bơh kalơ trôk i ntŭk Păng, lĕ jêng bunuyh ta phung geh Brah Huêng Ueh i kloh ueh gŭ ndrel,* 5lĕ mâp say nau ueh ta nau ngơi Kôranh Brah nơm, nđâp ma lĕ mâp say aƀă nau brah i Păng mra nhhơ ta nar jât năp tay. 6Mâu ôh dơi leo bunuyh kơt nây i lĕ mƀăr nau nsing, ăn rgâl lơi nuih n'hâm djơh sât nsing tay du tơ̆ jât, nau khân păng mƀăr lơi nau nsing i nây, jêng tâm ban ma nkhât Kon Kôranh Brah du tơ̆ jât ta si tâm rkăng, ăn bu mưch Păng.

7Ntŭk neh i ŏk tŭp dak mih, jêh ri geh play ăn ma nơm i tơm jik tơm chuŏr nây, neh i nây geh jêng tă bơh Kôranh Brah ngăn, geh bunuyh aƀă i tâm ban ma neh kơt nây.* 8Yơn ma ntŭk neh i hon rêp hon lok dơm, bu mâu hôm ôh dŏng neh i nây jât, bơi ma rtăp jêh, jêh ri tât n'glĕ dŭt tay bu su mƀăr lơi ro, geh bunuyh aƀă i tâm ban ma neh kơt nây đŏng.*

9Ơ oh nô ta nau nsing i hên rŏng, bol lah hên ngơi kơt nđa kađôi, hên gĭt lah khân ay may mâu ôh di bunuyh i lĕ mƀăr nau nsing i nây, yơn ma hên gĭt lah khân ay may jan ndơ ueh i tâm di ma bunuyh i Kôranh Brah lĕ rklaih.* 10Kôranh Brah sŏng ngăn, Păng mâu ôh chuêl ndơ i khân ay may gơyh jan nơh, Păng hôm kah gĭt nâng đŏng nau rŏng khân ay may lĕ nhhơ ma Păng ta nau sơm kơl ma phung ƀon lan Păng nơm, jêh ri khân ay may hôm jan kơt nây jât.* 11Hên ŭch ngăn khân ay may du huê du huê hôm gơyh jan kơt nây n'ho ma tât lôch, gay ma gĭt n'hêl nau rnơm khân ay may ta Brah Krist mra geh ngăn.* 12Lah ndri lơi ôh ăn khân ay may ƀlao dâl, yơn ma ăn khân ay may jan tâng nau leo ueh phung i sŏ dơn ngăn ndơ i Kôranh Brah de lĕ ton ăn, yorlah khân păng i nây geh nau nsing, ndrel ma nau nsrôyh nđâp ma gŭ kŏp ma nau ăt nuih ngăn.*

Nau Kôranh Brah ton mâu geh rgâl ôh

13Nôk Kôranh Brah ton ma Abrahăm nơh, Păng ton ta rnha Păng nơm, yorlah mâu hôm geh ôh nơm a êng kuŏng rlau ma Păng nơm, gay ma sŏ nơm tơm say nơm tơm tăng nau ton i nây, dŭt ta Păng nơm dơm.* 14Kôranh Brah ton ma păng: ‘Gâp mra ăn nau geh jêng ma may ŏk bêng ler ngăn ngên, jêh ri jan rnoi deh may ăn ŏk bâk rơ̆ đŏng’ . 15Ndri dâng Abrahăm geh nau nsrôyh nđâp ma gŭ kŏp ma nau ăt nuih ngăn, n'ho ma tât păng sŏ dơn ndơ i Kôranh Brah lĕ ton nây.

16Nôk bunuyh ton, khân păng sŏ rnha nơm i kuŏng rlau khân păng nơm, gay ma ăn bu gĭt nau khân păng ton nây jêng ngăn, mâu hôm geh ôh nau tâm rlăch ndrăng khân păng nơm jât. 17Kôranh Brah mâu ôh dơn ngơi dơm nau i nây, yơn ma Păng ton gay ma bunuyh i sŏ dơn nau ton i nây gĭt n'hêl nanê̆ ngăn, Kôranh Brah mâu ôh rgâl nuih n'hâm nau mân ndơ i Păng lĕ ton nây. 18Kôranh Brah ngơi đŏng, ton đŏng, bar ntil i nây mâu ôh dơi rgâl, nđâp ma Kôranh Brah mâu ôh blao mƀrôh, lah ndri bân i lĕ du nchuăt nde ta Păng geh nau n'hao nuih n'hâm hô ngăn, ndrel ma ndjôt nâp nau rnơm i Păng lĕ ăn ma bân.* 19-20Bân geh nau rnơm dŭt nâp ma nau Kôranh Brah lĕ ton, nau rnơm i nây nâp tâm ban ma duk bu lĕ nklĕ ma nglĕ loyh ăn gŭ du ntŭk mâu hôm brô̆ jât chiao jât ma. Bân lĕ gĭt n'hêl ngăn, Kôranh Brah mra jan tâng nau Păng lĕ ton nơh, yorlah Brah Yêsu lĕ hăn lor bơh năp bân ta ntŭk Kôranh Brah, Păng sơm dăn ăn ma bân kơt kôranh jan brah dŭt kuŏng lăp ta trôm jrô ntŭk dŭt kloh ueh i geh bok nching. Brah Yêsu jêng kôranh jan brah dŭt kuŏng n'ho ro, kơt tâng ntil kađăch Mĭlkisađek i bunuyh kôranh jan brah đŏng.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index