Search form

Hebrơ 7

Kađăch Mĭlkisađek, jêng bunuyh jan brah

1Lŏng kađăch Mĭlkisađek kăl e nơh, păng jêng kađăch ta ƀon Salem, ndrel ma jêng bunuyh jan brah ma Kôranh Brah i dŭt kuŏng đŏng. Kađăch Mĭlkisađek nây i hăn mâp Abrahăm nôk Abrahăm plơ̆ sât tâm lơh dơi păng đah ma mpôl kađăch êng êng, ndrel ma ngơi ăn nau geh jêng tă bơh Kôranh Brah ma păng nơh. 2Jêh ri Abrahăm sŏ dâng lĕ drăp ndơ i păng geh tă bơh tâm lơh nơh, nhhơr ăn ma kađăch Mĭlkisađek du kô̆ tâm jât (1/10). Rnha kađăch i nây geh nau khlay lah ‘Kađăch i nau sŏng’, jêh ri păng nơh jêng kađăch ta ƀon Salem đŏng, ‘Kađăch Salem’ geh nau khlay lah ‘Kađăch i nau đăp mpăn’. 3Ta Nau Kôranh Brah Ngơi mâu ôh geh nchih ma mê̆ ma bơ̆ păng, mâu ôh geh nchih ma nau nkoch yao păng, nar deh păng mâu ôh geh nchih, nar khât păng mâu đŏng geh nchih. Ndri păng tâm ban ma hôm jan bunuyh jan brah ƀaƀơ n'ho ro, kơt Kon Kôranh Brah nơm.*

4Ăn khân ay may nklŏn uănh kađăch Mĭlkisađek nây, dah nâm kuŏng păng dâng geh ma Abrahăm i che phung Israel bân sŏ du kô̆ tâm jât (1/10) dâng lĕ ndơ geh tă bơh tâm lơh nhhơr ăn ma păng kơt nây! 5Phung bunuyh i di ma jan brah ta phung Israel jêng i kon sau Lêvi+ dơm, Lêvi jêng i kon sau Abrahăm. Nau vay Môsê đă phung bunuyh jan brah sŏ dơn du kô̆ tâm jât (1/10) bơh phung Israel i ndŭl mpôl khân păng nơm, bol lah phung Israel nây tă bơh rnoi deh khân păng nơm bơh Abrahăm dadê.* 6Tih ma kađăch Mĭlkisađek i nây, păng mâu geh ôh rnoi deh ta kon sau Lêvi, yơn ma păng lĕ sŏ jêh ndơ du kô̆ tâm jât (1/10) bơh Abrahăm, jêh ri păng dăn Kôranh Brah ăn nau geh jêng ma Abrahăm i lĕ sŏ dơn jêh nau ton tă bơh Kôranh Brah! 7Bân vay say, bunuyh i kuŏng rlau ăn nau geh jêng ma bunuyh i jê̆ ta nâm, nau i nây jêng di ngăn mâu ôh rlăch. 8Yơn ma mpôl Lêvi i sŏ du kô̆ tâm jât (1/10) khân păng hôm blao khât, lŏng kađăch Mĭlkisađek tâm ban ma hôm rêh, yorlah ta Nau Kôranh Brah Ngơi mâu geh ôh nchih ma nau păng khât. 9Nau Abrahăm ăn du kô̆ tâm jât (1/10) ma kađăch Mĭlkisađek đŏng, tâm ban ma mpôl Lêvi ăn du kô̆ tâm jât (1/10) ma kađăch Mĭlkisađek, bol lah aƀaơ dja mpôl Lêvi sŏ du kô̆ tâm jât (1/10) bơh 11 mpôl ta phung Israel. 10Lah ndri tâm ban ma mpôl Lêvi ăn du kô̆ tâm jât (1/10) ma kađăch Mĭlkisađek đŏng, yorlah nôk kađăch Mĭlkisađek hăn mâp Abrahăm nơh, Lêvi nđâp ma kon sau păng ê ôh deh, tâm ban ma hôm gŭ ta săk jăn Abrahăm.

11Ta nau vay Môsê đă Arôn i kon sau Lêvi jêng che ma dâng lĕ mpôl bunuyh jan brah. Lah mpôl bunuyh jan brah lĕ dơi n'groh lơi nau tih bunuyh ngăn, mơm dâng bơh kơi nau vay i nây hôm geh nchih ma du huê êng bunuyh jan brah tâng kơt kađăch Mĭlkisađek? Mơm dâng du huê bunuyh jan brah i nây mâu ôh di bunuyh jan brah tâng kơt Arôn? 12Lah geh du huê a êng jêng bunuyh jan brah mâu ôh di ta rnoi deh Arôn, lah ndri iăt ma rgâl ta nau vay đŏng. 13Yorlah Brah Krist i du huê bunuyh jan brah i geh nchih nây, mâu ôh di rnoi deh Arôn, Păng jêng bunuyh tă bơh du mpôl ta phung Israel i mâu ôh vay jan bunuyh jan brah sơm kơl jan kar ta nsưng gŭch pur ndơ jan brah. 14Brah Yêsu i Kôranh bân dâng lĕ bân lĕ gĭt n'hêl nanê̆ ngăn Păng deh ta rnoi mpôl Yuđa, yơn ma ta nau vay Môsê mâu geh ôh ngơi ma bunuyh jan brah tă bơh rnoi deh mpôl Yuđa nây.* 15Nau rgâl ta nau vay lơ ma kloh rah vah rlau jât, lah geh du huê jât bunuyh jan brah mhe tâng kơt ma kađăch Mĭlkisađek 16i mâu ôh di jêng bunuyh jan brah tâng rnoi deh i geh đă ta nau vay, yơn ma Păng jêng bunuyh jan brah tă bơh nau dơi geh nau rêh n'ho ro i mâu ôh blao roh, 17yorlah ta Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ nchih jêh lah ma Păng kơt nđa:

‘May jêng bunuyh jan brah ƀaƀơ n'ho ro

Kơt kađăch Mĭlkisađek i bunuyh jan brah đŏng’ .

18Nau đă i lĕ geh a lor nơh lĕ ntlơi, yorlah mâu dơi ma rklaih bunuyh, mâu ôh geh nau khlay.* 19Nau vay mâu ôh dơi jan ăn bunuyh dŭt ueh tâm di ma nau Kôranh Brah ŭch. Lah ndri Kôranh Brah ăn trong+ mhe i ueh rlau ma trong ơm, gay ma bân dơi hăn dăch a Kôranh Brah.

20Trong mhe i nây geh ma nau ngơi Kôranh Brah lĕ ton, yơn ma dâng lĕ mpôl bunuyh jan brah tâng nau vay mâu ôh geh nau ngơi Kôranh Brah ton. 21Yơn ma Brah Yêsu jêng bunuyh jan brah nđâp ma Kôranh Brah ngơi ton ma Păng kơt nđa:

‘‘May jêng bunuyh jan brah ƀaƀơ n'ho ro+ ’, Kôranh Brah lĕ ton jêh, Păng mâu hôm ôh rgâl’ .

22Tă bơh nau ton i nây, nau tâm rnglăp ta Brah Yêsu jêng nau tâm rnglăp ueh rlau đah nau tâm rnglăp ta nau vay Môsê.*

23Rlau bơh nây jât mpôl bunuyh jan brah tâng ma nau vay Môsê geh ŏk ngăn, yorlah khân păng blao khât, khân păng mâu ôh jan kar n'ho ro. 24Yơn ma Brah Yêsu jan kar bunuyh jan brah, Păng mâu hôm ôh rgâl ăn bu êng, yorlah Păng hôm gŭ rêh ƀaƀơ n'ho ro. 25Kơt ndri dâng Păng dơi rklaih dadê dâng lĕ bunuyh i hăn a Kôranh Brah nđâp ma geh nau nsing ma Păng, yorlah Păng rêh n'ho ro, gay ma sơm kơl dăn Kôranh Brah ăn ma khân păng.*

26Iăt ma bân geh kôranh jan brah dŭt kuŏng i kloh ueh, mâu geh nau ma nduih, mâu ôh geh nau tih, Păng gŭ ta ntŭk mâu geh bunuyh tih, n'ho ma Kôranh Brah ăn Păng gŭ ta ntŭk dŭt prêh ta kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah nơm, Păng i nây Brah Yêsu.* 27Păng lĕ nhhơr săk Păng nơm ma phung ƀon lan jêh du tơ̆, jêh ri lĕ phiao, ndri dâng Păng mâu khăch ôh nhhơr ndơ jan brah ăp nar ăp nar kơt ma kôranh jan brah dŭt kuŏng aƀă êng i nhhơr ndơ jan brah ma Kôranh Brah, gay ma dăn Kôranh Brah yô̆ nau tih săk khân păng nơm, ndrel ma nau tih phung ƀon lan.* 28Tâng ma nau vay Môsê, geh bunuyh jan kôranh jan brah dŭt kuŏng, tih ma dâng lĕ bunuyh i nây jêng bunuyh rdja dadê dơm. Bơh kơi lĕ jêh geh nau vay Môsê, Kôranh Brah đă Kon Păng nơm jan kôranh jan brah dŭt kuŏng ta kalơ trôk ma nau ngơi Păng ton, jêh ri Kon i nây jan kôranh jan brah dŭt kuŏng i dŭt ueh ƀaƀơ n'ho ro.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index