Search form

Yakơ 1

Nau ôp ueh lăng

1Gâp Yakơ, i bunuyh sơm kơl jan kar ma+ Kôranh Brah, ndrel ma sơm kơl jan kar ma Kôranh Yêsu Krist. Gâp dăn ôp nau ueh lăng dâng lĕ phung ƀon lan Kôranh Brah+ i gŭ chah chrai lam neh ntu dja.*

Nau rlong, ndrel ma nau ndơm

2Ơ oh nô ta nau nsing, lah khân ay may geh nau jêr jŏt ăp ntil, ăn khân ay may kơp nau i nây jêng ndơ răm maak hô ngăn hŏ.* 3Khân ay may lĕ gĭt jêh, nau jêr jŏt ăp ntil jêng nau rlong uănh ta nau nsing khân ay may, yorlah tă bơh nau rlong uănh i nây, dâng khân ay may lơ ma blao ăt nuih. 4Ăn khân ay may blao ăt nau jêr jŏt kơt nây, gay ma khân ay may gŭ nâp ta nau nsing lĕ tâm di keh ngăn, mâu hôm ôh geh nau ma nduih. 5Ta phung khân ay may, bu moh i mâu lăng geh nau mân gĭt blao, ăn dăn hŏm ma Kôranh Brah, Păng mra ăn ro, yorlah Păng i ăn ma dâng lĕ bunuyh ma nuih n'hâm lŏng, Păng mâu ôh nduih yor ma dăn,* 6yơn ma iăt ma bunuyh i nây dăn ma nau nsing nâp, lơi ôh mân lah yŏng ma geh, yorlah bu moh i hôm geh nuih n'hâm mân kơt nây jêng tâm ban ma nchŏch dak văch dak văr tâng sial khôm.* 7Bunuyh i kơt nây lơi ôh mân geh sŏ dơn ndơ bơh Kôranh Brah, 8yorlah geh nuih n'hâm bar, mâu geh nâp ôh ta dâng lĕ ndơ i păng jan păng mân.

9Oh nô ta nau nsing i o ach, ăn khân ay may răm maak hŏm, yorlah Kôranh Brah lĕ kơp khân ay may khlay.* 10Oh nô ta nau nsing i ndrŏng ăn khân ay may răm maak tâm ban đŏng, lah khân ay may gĭt vât drăp ndơ i khân ay may lĕ geh, mâu ôh geh nau khlay ta Kôranh Brah, yorlah khân ay may mra roh tâm ban ma kao si bri đŏng.* 11Tât dôh nar, i tơm kao si bri i nây ndro, i kao păng rŭng, jêh ri nau ueh ta păng kŏ mâu hôm geh ôh. Kơt nây đŏng bunuyh ndrŏng mra khât roh ndrel ma ndơ i păng jan nây.

12Ueh maak ngăn ma bu moh i gŭ nâp, bol lah geh nau jêr jŏt ăp ntil kađôi, yorlah lôch jêh nau i nây, Kôranh Brah mra ăn ndơ nkhôm+ ma bunuyh i nây, jêng nau rêh n'ho ro, i Kôranh Brah lĕ ton jêh ma bu moh i rŏng ma Păng nơm.*

13Nôk khân ay may mâp ma nau ndơm, lơi ôh lah: “Kôranh Brah ndơm gâp jan djơh” yorlah mâu geh ôh du ntil ndơ dơi ndơm Kôranh Brah jan djơh, jêh ri Kôranh Brah kŏ mâu đŏng ndơm bunuyh jan djơh.* 14Dâng lĕ bunuyh geh mâp nau ndơm, yor ma bân geh nuih n'hâm kơnh hô ir leo bân jan tih.* 15Dâng lĕ nau jan tih jêng tâm ban ma nau gŭ rêh bunuyh, bơh ntơm nơh geh nau kơnh ma jan tih dơm, nau i nây tâm ban ma ntơm geh kon ta bu ur mhe roh khay, tât ma jan tih ngăn tâng nau kơnh i nây, tâm ban ma tât kon i nây deh đŏng. Jêh ri n'glĕ dŭt tă bơh nau tih i nây Kôranh Brah tê̆ dôih gŭ ta ndrung ŭnh n'ho ro, jêng tâm ban ma khât săk+ .

16Ơ oh nô ta nau nsing i gâp rŏng, lơi ôh mƀrôh êng khân ay may nơm. 17Dâng lĕ ndơ ueh, dâng lĕ ndơ i ueh mâu hôm ôh blao ntât i bân sŏ dơn, dâng lĕ ndơ i nây jêng tă bơh Kôranh Brah i Bơ̆ bân i năk njêng dâng lĕ ndơ ang ta kalơ trôk nơh. Nau ang i nây blao rgâl, gui nau ang i nây hôm blao rgâl đŏng, yơn ma nuih n'hâm Kôranh Brah mâu ôh blao rgâl, đê̆ mâu ơm.* 18Tă bơh nau Păng nơm ŭch, nđâp ma bân nsing ma nau nti i ngăn, Păng jan ăn bân jêng kon Păng nơm, Păng ŭch bân jêng ndơ dŭt khlay rlau ma dâng lĕ ndơ Păng njêng, bân tâm ban ma play bôk dak i geh nhhơr lor, ê lor ma pĕ dâng lĕ play aƀă êng.*

Nau iăt ma tôr dơm, ndrel ma nau jan tâng nau vay Kôranh Brah

19Ơ oh nô ta nau nsing i gâp rŏng, ăn khân ay may jêng bunuyh gĭt blao dadê, ăn khân ay may nsrôyh iăt hŏm, lơi gơnh ngơi, lơi ôh gơnh nuih,* 20yorlah nau ji nuih bunuyh mâu ôh leo ta nau gŭ ngao sŏng i Kôranh Brah ŭch. 21Lah ndri ăn khân ay may mƀăr lơi hŏm dâng lĕ nau ƀơ̆ ƀơch ăp ntil, dâng lĕ ndơ djơh ăp ntil ta nau gŭ ngao khân ay may, jêh ri sŏ dơn iăt nau nti ma lĕ nuih n'hâm hŏ i Kôranh Brah lĕ tê̆ ta nuih n'hâm bân i geh nau dơi leo khân ay may geh nau rklaih bơh nau Kôranh Brah tê̆ dôih.*

22Ăn khân ay may jan tâng nau nti i nây hŏm, lơi ôh iăt ma tôr dơm, yorlah bu moh i iăt ma tôr dơm jêng mƀrôh êng săk păng nơm, lah păng lah săk păng nơm lĕ geh rklaih.* 23Lah bu moh i iăt ma tôr dơm nau Kôranh Brah, jêh ri mâu ôh jan tâng kơt, păng i nây jêng tâm ban ma bunuyh i uănh muh măt păng nơm ta ndơ uănh muh măt, 24jêh uănh, păng hăn du bơh ntŭk nây, jêh ri chuêl ro muh măt păng nơm. 25Nau vay Kôranh Brah dŭt ueh ngăn, jêng nau vay i ăn bunuyh jêng kon me tâm ban ma ƀơk bơh nau jan dâk bu. Bu moh i dơn iăt ma tôr dơm, jêh ri chuêl, mâu ôh geh nau ueh maak, yơn ma bu moh i mân ma nau vay i nây, jêh ri nsrôyh jan tâng kơt, păng i nây geh nau ueh maak ngăn ma dâng lĕ ndơ păng jan.* 26Yơn ma bu moh i kơp êng săk păng nơm jan tâng nau vay Kôranh Brah ngăn, tih ma mâu ôh njrăng mpiăt dah ma ngơi, păng i nây jêng bunuyh mƀrôh êng săk păng nơm dơm, jêh ri nau păng jan tâng nau vay i nây mâu đŏng geh nau khlay.* 27Ndơ jan i kloh i ueh ta năp măt Kôranh Brah i Bơ̆ bân jêng kơt nđa: Hăn kơl bunuyh kon đơi, ndrel ma bu ur ndrô i geh nau jêr jŏt, nđâp ma blao njrăng săk mâu ôh jan ndơ djơh tâng bunuyh i mâu nsing ma Kôranh Brah ta neh ntu dja.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index