Search form

Yakơ 1:2

Nau rlong, ndrel ma nau ndơm

2Ơ oh nô ta nau nsing, lah khân ay may geh nau jêr jŏt ăp ntil, ăn khân ay may kơp nau i nây jêng ndơ răm maak hô ngăn hŏ.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index