Search form

Yakơ 1:4

4Ăn khân ay may blao ăt nau jêr jŏt kơt nây, gay ma khân ay may gŭ nâp ta nau nsing lĕ tâm di keh ngăn, mâu hôm ôh geh nau ma nduih.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index