Search form

Yakơ 2:16

16jêh ri lah geh du huê bunuyh ta phung khân ay may lah ma ôbăl i nây: “Hăn ăn geh nau ueh lăng đăp mpăn yơ̆, ăn geh nau dôh răm yơ̆, sông sa hơm yơ̆!”, yơn ma mâu geh ôh ăn ndơ kơl păng, lah ndri nau i nây ơm geh nau khlay đŏng lah mâu?

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index