Search form

Yakơ 2:18

18Geh bunuyh aƀă lah: “Bunuyh aƀă geh nau nsing, bunuyh aƀă jan nau ueh ma bu.” Yơn ma gâp lah: “A mơm blao nhhơ nau nsing ăn say, lah mâu ôh jan ueh ma bu? Gâp mra nhhơ nau nsing ta nau ueh gâp jan ăn bu say đŏng.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index