Search form

Yakơ 3:16

16yorlah ah ntŭk geh nau tâm mâu nach, ndrel ma nau gĭt ma săk păng nơm dơm, ta ntŭk nây geh nau uh ah, ndrel ma geh nau djơh ăp ntil ngăn.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index