Search form

Yakơ 4

Nau rŏng ndơ ta neh ntu

1Bơh tă lôh nau tâm rdâng, nau tâm lŏk tâm djrel ta phung khân ay may? Ơm mâu di lah tă bơh nau kơnh djơh ta nuih n'hâm, i tâm lơh ta săk khân ay may?* 2Khân ay may geh nuih n'hâm kơnh hô ir ma ndơ i khân ay may mâu geh, ndri khân ay may nkhât bu gay ma geh ndơ i nây. Khân ay may geh nuih n'hâm mâu nach ma ndơ bu, yơn ma mâu ôh dơi geh ndơ i nây, ndri khân ay may joi nau tâm lŏk tâm rdâng băl. Khân ay may mâu geh ndơ nơh, yorlah khân ay may mâu dăn Kôranh Brah. 3Khân ay may dăn đŏng, tih ma mâu ôh geh, yorlah nau ŭch ntrŏng ta nuih n'hâm mâu ôh ueh, ndrel ma khân ay may kơnh geh gay ma răm maak khân ay may nơm dơm. 4Khân ay may bunuyh mâu gŭ nâp ta Kôranh Brah tâm ban ma bu ur lŏm sai+ . Lah khân ay may ŭch phung bunuyh i mâu nsing ma Kôranh Brah kơp khân ay may tâm di đah nuih n'hâm khân păng nơm, lah ndri khân ay may jêng bunuyh tâm rlăng đah Kôranh Brah, ơm khân ay may mâu gĭt nau i nây ƀah? Bu moh i ŭch phung bunuyh i mâu nsing ma Kôranh Brah kơp păng tâm di nuih n'hâm, păng i nây jêng bunuyh tâm rlăng đah Kôranh Brah.* 5Ta Nau Kôranh Brah Ngơi geh nchih lah: ‘Kôranh Brah grang bân hô ngăn, mâu ăn bân rŏng ma brah a êng’+ . Gĭt khân ay may mân nau i nây geh nchih dơm dam hơ? 6Yơn ma ta nau ueh Kôranh Brah nơm Păng ŭch kơl bân hô ngăn, kơt ndri geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi kơt nđa:

‘Kôranh Brah tâm rdâng ma bunuyh i n'hi êng săk,

Yơn ma Păng kơl ma bunuyh i njŭr êng săk ŭch iăt Păng’ .

7Lah ndri ăn khân ay may iăt jan tâng nau Kôranh Brah. Ăn gŭ nâp rkâk dô, lơi ôh iăt lơi ôh jan tâng nau Satăng, ndri dâng păng mra du nchuăt bơh khân ay may ro.* 8Ăn khân ay may gŭ dăch a Kôranh Brah dô, ndri Păng mra gŭ dăch a khân ay may đŏng. Ơ phung bunuyh tih, rgâl hŏm nuih n'hâm djơh khân ay may nơm, tâm ban ma rao ti ăn kloh, ơ phung bunuyh geh nuih n'hâm bar, jan hŏm nuih n'hâm khân ay may nơm ăn kloh, tâng du huê Kôranh Brah dơm hŏ! 9Ăn khân ay may geh nuih n'hâm rngot, nhhiăng nhŭm hŏm yor ma ndơ djơh i khân ay may lĕ vay jan, ăn nau gơm khân ay may plăch rgâl jêng nau rđơh rđêng hŏm, ăn nau răm maak khân ay may plăch rgâl jêng nau rngot klŏng chrao. 10Ăn khân ay may njŭr êng săk ta năp măt Kôranh Brah, ŭch iăt Păng, ndri Păng mra n'hao khân ay may ro.*

Lơi ôh tâm kek tâm jưch ndrăng nơm

11Ơ oh nô ta nau nsing, khân ay may lơi ôh tâm kek ndrăng nơm. Bu moh i tâm kek, mâu lah tâm jưch ndrăng khân păng nơm, khân păng i nây tâm ban ma ngơi kek ngơi jưch nau vay Kôranh Brah đŏng. Bu moh i jưch nau vay Kôranh Brah, păng i nây mâu hôm ôh jan tâng nau vay i nây, jêng kôranh ma nau vay i nây chrao.* 12Geh Kôranh Brah nơm dơm i ăn nau vay i nây, ndrel ma i Kôranh phat dôih. Păng nơm dơm geh nau dơi ma kơl rklaih, ndrel ma lơh hêng lơi. Lah ndri dah nâm kuŏng khân ay may, dâng bănh jưch ma bunuyh êng kơt nây!

Lơi ôh ngơi n'hi êng săk ma ndơ jât năp

13Aƀaơ dja bunuyh i lah: “Nar dja, mâu lah ôi tay, gâp hăn ta ƀon ri, jêh ri gŭ ta ƀon i nây du năm gay ma tăch rgâl ăn geh ŏk kon prăk!”* 14Yơn ma gâp dăn mbơh ma khân ay may, mâu gĭt ôh nau rêh khân ay may moh ƀă geh ta nar ôi tay, nau rêh khân ay may jêng tâm ban ma thŭl tŭk lêm i say ta du ƀlât dơm, jêh ri mâu hôm say ôh. 15Ueh rlau ăn khân ay may ngơi kơt nđa: “Lah Kôranh Brah ŭch, gâp hôm gŭ rêh, gâp jan ndơ dja, mâu lah jan ndơ i to.” 16Tih ma khân ay may ngơi n'hi săk chrao, nau i khân ay may ngơi n'hi săk kơt nây jêng djơh. 17Lah bu moh i lĕ gĭt jêh du ntil ndơ i di i ueh ma jan ăn ma bu êng, tih ma mâu ôh jan, lah ndri bunuyh i nây lĕ jan tih jêh.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index