Search form

Yakơ 4:2

2Khân ay may geh nuih n'hâm kơnh hô ir ma ndơ i khân ay may mâu geh, ndri khân ay may nkhât bu gay ma geh ndơ i nây. Khân ay may geh nuih n'hâm mâu nach ma ndơ bu, yơn ma mâu ôh dơi geh ndơ i nây, ndri khân ay may joi nau tâm lŏk tâm rdâng băl. Khân ay may mâu geh ndơ nơh, yorlah khân ay may mâu dăn Kôranh Brah.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index