Search form

Yakơ 5:12

12Ơ oh nô ta nau nsing, i khlay rlau lơi ôh ton ma trôk, ma neh, mâu lah ma ndơ êng êng jât. Lah khân ay may lah ‘Ơ’, ăn gĭt lah ‘Ơ’, lah khân ay may lah ‘Mâu’, ăn gĭt lah ‘Mâu’, gay ma lơi ăn geh dôih.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index