Search form

Yakơ 5:3

3Prăk mayh khân ay may lĕ ăch găm sa, tât ma say ăch găm sa, ri mơ bu gĭt lah mâu ôh geh sŏ prăk mayh ma kơl bu, gĭt ma săk khân ay may nơm dơm, lah ndri Kôranh Brah mra tê̆ dôih khân ay may tâm ban ma ŭnh de sa đŏng. Rnôk dja jêng rnôk n'glĕ dŭt , yơn ma khân ay may hôm rgum drăp ndơ ma prăp,

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index