Search form

Yakơ int

Nau bôk ăn bu gĭt lor

Nơm nchih samƀŭt dja rnha Yakơ, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 45 klăp lah 12 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh. Bu mân lah păng nchih samƀŭt dja ta ƀon Yêrusalem, păng nchih samƀŭt ăn ma phung nsing ma Brah Krist ta phung Israel lam neh ntu (Yak 1:1). Yakơ dja i oh Brah Yêsu (Mat 13:55; Gal 1:19), păng kôranh ma phung nsing ta ƀon Yêrusalem, bu nkhât păng klăp lah ta năm 62 yor ma păng mbơh nkoch nau mhe mhan ueh.

Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja

Bol lah samƀŭt dja nchih ăn ma phung Israel i nsing ma Brah Krist, geh nau khlay ăn ma dâng lĕ phung i nsing ma Brah Krist. Yakơ n'hao nuih n'hâm phung i nsing ma Brah Krist ăn gŭ ngao tâm di đah nau Kôranh Brah ŭch, păng nchih đŏng, bu moh i nsing ma Brah Krist, iăt ma bu gĭt say nau nsing păng tă bơh nau gŭ ngao ueh păng, mâu ôh dơn bơh bŏr mbung mbơh nkoch dơm (Yak 2:17). Păng nchih lah phung nsing ma Brah Krist, lơi ôh kơih phung ndrŏng đah ma phung o ach (Yak 2:1-4), jêh ri păng đă phung nsing blao njrăng moh nau lôh bơh bŏr mbung ngơi (Yak 3:1-12).

Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja

- Nau ôp ueh lăng (1:1)

- Nau rlong, ndrel ma nau ndơm (1:2-18)

- Nau iăt ma tôr dơm, ndrel ma nau jan tâng nau vay Kôranh Brah (1:19-27)

- Phung nsing ma Brah Yêsu mâu ôh kơih bunuyh (2:1-13)

- Nau nsing, ndrel ma nau jan ueh (2:14-26)

- Nau njrăng bŏr mbung, ndrel ma nau mân gĭt blao i tă bơh Kôranh Brah (3:1-18)

- Nau rŏng ndơ ta neh ntu, ndrel ma njrăng nau ngơi (4:1-5:6)

- Nau ăt nuih ta nau jêr jŏt, ndrel ma nau mbơh sơm (5:7-20)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index