Search form

Yôhan 1

Nau ntơm mbơh nkoch

1Bơh ntơm saơm saam nơh lĕ ơm geh jêh rnha Nau Ngơi+ . Nau Ngơi i nây gŭ ndrel Kôranh Brah nơm, Nau Ngơi i nây jêng Kôranh Brah+ .* 2Bơh saơm saam ngăn, Nau Ngơi i nây gŭ ndrel Kôranh Brah nơm. 3Dâng lĕ ntil ndơ Kôranh Brah njêng, Kôranh Brah ăn Păng i rnha Nau Ngơi njêng dadê, mâu geh ôh du ntil ndơ i rnha Nau Ngơi mâu njêng.* 4Rnha Nau Ngơi nơm tơm nau rêh, nau rêh rnha Nau Ngơi ăn ang ta nuih n'hâm dâng lĕ bunuyh.* 5Nau Ang i nây ăn ang ta nau ngo, jêh ri nau ngo mâu ôh dơi ma Nau Ang+ .*

6Geh du huê bu klô, Kôranh Brah đă păng hăn mbơh nkoch Nau Ang i nây, rnha bu klô i nây Yôhan-Ƀaptem.* 7Păng văch jêng tơm mbơh nkoch ăn bu gĭt năl Nau Ang i nây, gay ma ăn dâng lĕ bunuyh nsing ma Nau Ang i nây tă bơh nau păng mbơh nkoch.* 8Yôhan-Ƀaptem mâu ôh jêng Nau Ang i nây, păng văch gay ma jêng tơm mbơh nkoch Nau Ang i nây dơm.* 9Nau Ang i nây văch ta neh ntu dja, jêng Nau Ang ngăn, ang ta nuih n'hâm dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja.* 10Nau Ang du huê bunuyh gŭ ta neh ntu dja, Păng i nơm rhăk njêng neh ntu yor ma tă bơh Kôranh Brah đă, tih ma bunuyh ta neh ntu dja mâu ôh gĭt năl Păng. 11Păng văch gŭ ta bri Israel i bri dak Păng nơm, tih ma phung ƀon lan Păng nơm mâu ŭch ôh rom Păng. 12Yơn ma bu moh i hôm rom Păng, jêng nơm i nsing ma Păng, bunuyh i nây Păng ăn jêng kon Kôranh Brah nơm.* 13Bunuyh i nây jêng kon Kôranh Brah, mâu ôh deh tă bơh săk jăn, bơh nau bunuyh kơnh, păng jêng kon tă bơh Kôranh Brah nơm ăn.*

14Rnha Nau Ngơi i nây jêng săk jăn bunuyh, n'ho ma gŭ rêh ndrel bunuyh bân. Hên lĕ say nau chrêk lơp Păng, Păng tă bơh Kôranh Brah nơm i Bơ̆ Păng. Kôranh Brah geh Kon i nây nguai ơ̆ dơm, nau chrêk lơp Kon i nây kuŏng, Păng geh nau ueh dŭt hô ngăn, nau ngơi Păng nau ngơi ngăn nâng neng.* 15Yôhan-Ƀaptem lĕ mbơh nkoch jêh nau khlay ta Păng, Yôhan-Ƀaptem lah: “Păng dja i gâp lĕ mbơh nơh: ‘Păng văch bơh kơi gâp, yơn ma geh nau khlay rlau gâp ngăn, yorlah Păng lĕ ơm geh nau rêh lor gâp’.”*

16Nau ueh Păng mâu ôh blao lĕ mâu ôh blao dŭt, dâng lĕ bân nơh lĕ sŏ dơn ndơ ueh tă bơh Păng lơ ma ŏk lơ ma ŏk.* 17Nau vay phung Israel Kôranh Brah lĕ ăn ta Môsê, yơn ma ueh rlau ma nau vay i nây, jêng nau ueh, nau ngăn i Păng lĕ ăn ta Brah Yêsu Krist.* 18Mâu geh ôh du huê bunuyh lĕ say Kôranh Brah, geh du huê Kon Kôranh Brah nơm nguai ơ̆ dơm lĕ leo bân ăn năl Kôranh Brah, yorlah Păng nơh gŭ tâm dăch ndrel Bơ̆ nơm, Păng Kôranh Brah đŏng.*

Yôhan-Ƀaptem jan ƀăptem mbơh nkoch ma Brah Krist

(Mat 3:1-12; Mar 1:1-8; Luk 3:1-18)

19Geh du nar ri mpôl kôranh phung Israel đă phung bunuyh jan brah, ndrel ma phung Lêvi+ i phung kơl jan kar ta nhih jan brah ma Kôranh Brah, đă khân păng hăn tă bơh ƀon Yêrusalem ăn tâm mâp đah Yôhan-Ƀaptem, gay ma ôp păng: “May bu moh? May Brah Krist ƀah?” 20Păng ơh sŏng ma khân păng, păng mâu ôh pôn mo, păng lah n'hêl nanê̆ ngăn: “Gâp mâu ôh di Brah Krist i nơm rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl.”* 21Jêh ri khân păng ôp tay păng: “Lah ndri may bu moh? May Êliya i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah bơh kăl e nơh i bu lĕ mbơh nkoch păng mra plơ̆ văch ê lor ma Brah Krist văch bơh?” Păng ơh “Mâu ôh.” Khân păng ôp tay đŏng: “Lah ndri may i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah i tâm ban ma Môsê i bân hôm gŭ kŏp ƀah?” Păng ơh: “Mâu ôh.”* 22Khân păng ôp tay păng: “Lah ndri may bu moh? Dăn may mbơh nkoch êng săk may nơm, yorlah hên ŭch tăng nau may mbơh nkoch, gay ma hên mbơh nkoch ma bunuyh đă hên hăn dja nơh.” 23Yôhan-Ƀaptem lah ma khân păng: “Gâp dja i bunuyh Êsai i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah kăl e nơh lĕ nkoch lor, păng nchih lah:

‘Geh du huê bunuyh nter ta bri rdah:

‘Ndrăp hŏm nuih n'hâm ăn ma Kôranh Brah, tâm ban ma bunuyh nsŏng trong ăn ma kađăch hăn’’ .”

24Phung i bu đă hăn ta Yôhan-Ƀaptem nây, aƀă phung Pharisi,+ 25khân păng ôp tay păng: “Lah may mâu yŏng Brah Krist, mâu yŏng Êliya, mâu yŏng i bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah i tâm ban ma Môsê, lah ndri mơm dâng may jan ƀăptem yŭk ma dak ăn bu?” 26Yôhan-Ƀaptem lah ma khân păng: “Gâp jan ƀăptem yŭk ma dak, yơn ma geh du huê Kôranh gŭ ta dâng lĕ phung khân may, khân may mâu ôh gĭt năl Păng. 27Păng i nây văch bơh kơi gâp, yơn ma Păng jêng kôranh dŭt kuŏng ngăn. Bol lah gâp sơm droh ntô jot Păng, hôm mâu di đah nau jan kar ma Păng đŏng.” 28Dâng lĕ nau geh lah i nây ta ntŭk ƀon Ƀêthani, jêng ntŭk Yôhan-Ƀaptem jan ƀăptem yŭk ma dak, mpeh bơh lôh nar dak rlai Yôrđăn nây.

Brah Yêsu jêng Kon Be Biăp Kôranh Brah

29Tât nar ôi tay, Yôhan-Ƀaptem say Brah Yêsu hăn jât păng, păng lah: “Ri moh, Păng i nây i Kon Be Biăp Kôranh Brah, yor ma Păng tâm ban ma be biăp bu nkhât jan brah gay ma Kôranh Brah yô̆ mâu hôm kơp nau tih, Păng sŏ lơi nau tih dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja.* 30Păng i nây i gâp lĕ mbơh nkoch ma khân ay may nơh: ‘Geh du huê bu klô văch bơh kơi gâp, Păng geh nau khlay rlau gâp ngăn, yorlah Păng lĕ ơm geh nau rêh lor bơh năp gâp’.* 31Ntơm nơh, gâp mâu ôh gĭt năl Păng Brah Krist. Yơn ma gâp văch jan ƀăptem yŭk ma dak, gay ma phung ƀon lan Israel gĭt năl Păng i Brah Krist.”

32Yôhan-Ƀaptem mbơh nkoch ndơ păng lĕ say ăn ma bu: “Gâp lĕ say Brah Huêng Ueh tâm ban ma plŭk jŭr bơh kalơ trôk drŏm gŭ ta Păng.* 33Bol lah ntơm nơh gâp mâu ôh gĭt năl Păng i Brah Krist, yơn ma Kôranh Brah nơm tơm đă gâp văch jan ƀăptem yŭk ma dak, Păng lah ma gâp: ‘Bunuyh i may say Brah Huêng Ueh jŭr drŏm gŭ ta Păng, Păng i nây jan ƀăptem ma Brah Huêng Ueh i kloh ueh’. 34Gâp lĕ say kơt nây ngăn, gâp ŭch mbơh nkoch, Păng i nây Kon Bu Klô Kôranh Brah ngăn ngên.”*

Oh mon bôk dak tâng Brah Yêsu

35Tât nar ôi tay, Yôhan-Ƀaptem hôm gŭ ta ntŭk ơm nây đŏng, ndrel ma bar hê oh mon păng. 36Păng say Brah Yêsu hăn rŏ nây, păng lah: “Nây Kon Be Biăp Kôranh Brah.”* 37Bar hê mpôl oh mon nây tăng păng lah, jêh ri khân păng tâng Brah Yêsu ro. 38Brah Yêsu n'gâl jât kơi, say bar hê khân păng tâng Păng, jêh ri ôp: “Moh ndơ khân may joi?” Khân păng ơh: “Ơ Rabi!” - ‘Rabi’ nây nau ngơi Hêbrơ rblang lah ‘Nơm nti’ - “May ah ntŭk gŭ mêh?” 39Brah Yêsu lah: “Hăn hŏm gay ma say.” Nôk nây lĕ mong puăn kêng măng, jêh ri khân păng hăn tâng Brah Yêsu, say ntŭk Păng gŭ nar nây khân păng gŭ ndrel Păng. 40Ta bar hê khân păng nây lĕ tăng nau Yôhan-Ƀaptem lah nơh, jêh ri tâng groi Brah Yêsu, ta nây du huê rnha Ŏndrê, i oh Simôn i bu kuăl lah Pêtrôs đŏng.* 41Jêh ri Ŏndrê hăn ro, mbơh nkoch ma nô păng Simôn lor, păng lah: “Ơ nô, hên lĕ say Brah Mêsi i Nơm Rklaih tă bơh Kôranh Brah de njuăl!” - Nau ‘Mêsi’ nây jêng nau ngơi Hêbrơ, rblang ta nau ngơi Grek lah ‘Krist’. 42Jêh ri păng leo Simôn hăn mâp Brah Yêsu. Brah Yêsu uănh jât păng, jêh ri lah: “May rnha Simôn kon Yôhan+ . Ta nar jât năp tay, may rnha ‘Kêphas’” - Nau ‘Kêphas’ nây jêng nau ngơi Aramêĭch, rblang ta nau ngơi Grek lah ‘Pêtrôs+ ’.*

43Tât nar ôi tay Brah Yêsu lĕ ŭch hăn ta bri Galilê. Păng joi say Philip, Păng lah: “Hô̆ hăn tâng Gâp.” 44Philip nây tă bơh ƀon Ƀêtsaida, jêng ntŭk ƀon Ŏndrê, ndrel ma ntŭk Pêtrôs gŭ đŏng. 45Philip hăn mbơh nkoch ma Nathanel: “Hên lĕ say i Bunuyh Môsê de lĕ nchih ta samƀŭt Nau Vay+ kăl e nơh, ndrel ma mpôl bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah lĕ nkoch lor ma Păng kăl e nơh đŏng. Păng rnha Yêsu tă bơh ƀon Nasaret, Păng i kon Yôsep.”* 46Nathanel lah: “Moh ndơ nau ueh lôh tă bơh ƀon Nasaret nây bơh?” Philip lah: “Hăn may tâng gâp, may nơm say ro.”* 47Tât Brah Yêsu say Nathanel hăn ta Păng, Păng lah: “Bunuyh dja jêng ƀon lan Israel ngăn ngên, yorlah ta păng mâu ôh geh nau mƀrôh rlăm.” 48Nathanel ôp Brah Yêsu: “Mơm dâng May gĭt năl gâp?” Brah Yêsu ơh: “Gâp lĕ năl may bơh ê hŏ Philip hăn kuăl may ngăn, Gâp say may nôk hôm gŭ ta nâm tơm Rvi nơh jât.” 49Nathanel lah ma Brah Yêsu: “Ơ Nơm Nti+ , May dja Kon Kôranh Brah ngăn, May jêng kađăch ma phung Israel ngăn ro.”* 50Brah Yêsu lah ma păng: “Ach ma Gâp lah ‘Gâp say may nôk hôm gŭ ta nâm tơm Rvi nơh’, kơt ndri dâng may lĕ nsing ma Gâp ƀah? Yơn ma nar jât năp tay, may say nau khlay kuŏng rlau i dja jât.” 51Brah Yêsu lah tay: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, jât dja tay khân may say trôk pơk bŏng lahưr, jêh ri say phung tông păr Kôranh Brah hao bơh Gâp jât kalơ trôk, ndrel ma jŭr ta kalơ Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah.”*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index