Search form

Yôhan 10

Brah Yêsu jêng Nơm chiăp ueh

1Jêh ri Brah Yêsu lah jât: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, bu moh lăp ta trôm n'gar be biăp, mâu ôh lăp rŏ mpông n'gar, ƀêng ma hao lăp nkhơng trong êng chrao, păng i nây jêng bunuyh ntŭng. 2Yơn ma bu moh lăp rŏ mpông n'gar, bunuyh i nây ngăn ro jêng nơm chiăp be biăp i gŭ ta trôm n'gar i nây. 3Bunuyh mât njrăng n'gar păng sơm pơk mpông ma nơm chiăp be biăp i nây ăn lăp. Dâng lĕ be biăp năl bŏr mbung bunuyh i chiăp khân păng dadê, bunuyh i nây kuăl dâng lĕ be biăp păng nơm nây tâng rnha êng êng, jêh ri păng leo be biăp lôh bơh dih n'gar nây. 4Tât be biăp lĕ lôh bơh dih n'gar lĕ phiao, păng nơm brô̆ bơh năp, be biăp tâng bơh kơi bơh kơi păng nơm, yorlah dâng lĕ be biăp i nây lĕ năl bŏr mbung păng dadê. 5Phung be biăp i nây mâu ôh tâng bu êng, khân păng nchuăt ngai bơh bu êng ro, yorlah khân păng mâu ôh gĭt năl bŏr mbung bu êng.” 6Brah Yêsu ngơi nau ntât i nây ma phung Pharisi i gŭ ta nây, yơn ma khân păng mâu vât ôh, moh nau Păng ŭch ngơi i nây.

7Ndri dâng Brah Yêsu ngơi tay du tơ̆ jât ma khân păng: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, Gâp dja jêng tâm ban ma mpông be biăp ma lôh lăp.* 8Dâng lĕ nơm nti phung Israel, ndrel ma dâng lĕ kôranh phung Israel i hăn lor bơh năp Gâp, tih ma nti nklă, khân păng bunuyh ntŭng dadê, be biăp i nây mâu iăt ôh bŏr mbung khân păng. 9Gâp dja tâm ban ma mpông, bu moh lăp rŏ mpông i nây mra geh nau rklaih, Gâp mât njrăng păng tâm ban ma be biăp lôh lăp bơh trôm n'gar say rêp sa đŏng.* 10Bunuyh ntŭng văch, păng gay ma ntŭng, ma nkhât, ma lơh ndjơh dơm. Yơn ma Gâp văch, gay ma ăn bunuyh geh nau rêh, geh nau rêh dŭt ueh ngăn.”

11“Gâp dja i Nơm chiăp ueh. Nơm chiăp ueh Păng jao săk Păng nơm ăn ma be biăp Păng.* * 12Lŏng bunuyh chiăp jan kar gay ma geh ndơ nkhôm dơm, mâu ôh di jêng bunuyh chiăp ngăn, mâu ôh di jêng nơm tơm be biăp i nây, lah say tât so bri văch, păng nchuăt ntlơi be biăp ro, ăn so bri kăp sa hêk khân păng, nđâp ma jan ăn khân păng nchuăt chah chrai đŏng. 13Păng nchuăt nơh, yorlah păng jan kar gay ma geh ndơ nkhôm dơm, păng mâu ôh rvê ma be biăp. 14Yơn ma Gâp, Gâp nơm chiăp ueh, Gâp gĭt năl be biăp Gâp nơm, jêh ri be biăp Gâp gĭt năl Gâp* 15tâm ban ma Bơ̆ Gâp gĭt năl Gâp, jêh ri Gâp gĭt năl Bơ̆ Gâp đŏng. Gâp jao săk Gâp nơm ăn ma be biăp Gâp.* 16Gâp hôm geh đŏng be biăp aƀă êng mâu ôh gŭ ta trôm n'gar dja, geh nau khlay lah geh bunuyh i mâu di phung Israel mra jêng phung ƀon lan Gâp đŏng, iăt ma Gâp leo khân păng lăp ta n'gar đŏng. Khân păng i nây mra iăt bŏr mbung Gâp. Lah ndri dâng lĕ khân păng jêng du phung dơm, jêh ri geh du huê dơm đŏng Nơm chiăp.”*

17“Bơ̆ Gâp rŏng ma Gâp, yorlah Gâp jao săk Gâp nơm, gay ma sŏ tay nau rêh. 18Mâu geh ôh du huê dơi nkhât Gâp, Gâp nơm dơm jao săk Gâp nơm khât. Gâp geh nau dơi jao săk Gâp nơm khât, geh nau dơi sŏ tay nau rêh. Nau i nây Bơ̆ Gâp lĕ đă ma Gâp.”* 19Nôk nây mpôl kôranh phung Israel tâm nkhah mpôl tay du tơ̆ jât, yor ma nau ngơi Brah Yêsu i nây. 20Geh ŏk bunuyh lah: “Păng lĕ geh brah djơh gŭ ta Păng, Păng lĕ jêng trơi. Lơi hôm iăt nau ngơi Păng.” 21Yơn ma bunuyh aƀă lah: “Nau ngơi i nây mâu ôh tă bơh bunuyh geh brah djơh gŭ ta păng, yorlah brah djơh mâu dơi ôh jan ăn say ang bunuyh cheh măt.”*

Phung Israel mâu ôh nsing ma Brah Yêsu

22Nôk khay ji kăt nây, ta ƀon Yêrusalem ri bu jan nhêt ƀŭn lăp nhih jan brah ma Kôranh Brah+ . 23Brah Yêsu hăn rsong ta jŏng gung nhih jan brah rŏ ndring Salômôn ri.* 24Jêh ri mpôl kôranh phung Israel gŭ jŭm Brah Yêsu, khân păng ôp: “Dah hôm jŏ May ŭch ăn hên hôm vĭ vĕ, May mâu mbơh n'hêl ma hên May Brah Krist mâu lah mâu? Lah May Brah Krist ngăn, ăn May mbơh hŏm ma hên.” 25Brah Yêsu lah ma khân păng: “Gâp lĕ mbơh nkoch ma khân may, yơn ma khân may mâu ôh ŭch iăt nau Gâp. Dâng lĕ nau khlay Gâp jan tă bơh nau dơi Bơ̆ Gâp, ndơ i nây ăn khân may gĭt say.* 26Yơn ma khân may mâu ŭch iăt, yorlah khân may mâu ôh di ƀon lan Gâp i tâm ban ma be biăp Gâp nơm.* 27Dâng lĕ bunuyh i tâm ban ma be biăp Gâp nơm iăt bŏr mbung Gâp. Gâp gĭt năl khân păng, jêh ri khân păng tâng Gâp bơh kơi.* 28Gâp ăn khân păng nau rêh n'ho ro, khân păng mâu ôh mra roh hêng, mâu đŏng geh du huê dơi pit khân păng bơh ti Gâp.* 29Bơ̆ Gâp dŭt kuŏng rlau bu ngăn, Păng i tơm ăn khân păng i nây ma Gâp, mâu geh ôh du huê dơi pit khân păng bơh ti Păng. 30Gâp ndrel Bơ̆ Gâp, jêng nguai dơm.”

31Mpôl kôranh phung Israel dônh lŭ, gay ma klŭp nkhât Brah Yêsu du tơ̆ jât. 32Brah Yêsu lah ma khân păng: “Gâp lĕ jan ndơ ueh tă bơh Bơ̆ Gâp nơm ŏk ngăn nhhơ ăn khân may say, lah ndri moh ndơ Gâp jan ndơ i nây, dâng khân may ŭch klŭp Gâp ma lŭ?” 33Khân păng lah ma Păng: “Hên klŭp May ma lŭ, mâu geh ôh yor ma May jan ndơ ueh, ach ma May ngơi mưch rmot Kôranh Brah, yorlah May bunuyh dơm, May kơp êng săk May nơm lah May tâm ban ma Kôranh Brah.”* 34Brah Yêsu lah ma khân păng: “Ta nau vay khân may lĕ nchih lah: ‘Kôranh Brah lah: ‘Gâp mbơh ma khân may+ , khân may jêng brah’’ . 35Ta Nau Kôranh Brah Ngơi mâu geh ôh ndơ nguai dơi jut dơi rgâl. Lah ndri lah Kôranh Brah kuăl bunuyh i nây ‘Brah’ tâm ban ma Păng nơm, 36lah ndri mơm dâng khân may lah Gâp ƀêng ma ngơi mưch Kôranh Brah, ach ma Gâp mbơh săk Gâp nơm: ‘Gâp dja Kon Kôranh Brah’? Yorlah Gâp i dja lĕ Kôranh Brah de kơih njuăl văch ta neh ntu dja.* 37Lah ndơ Gâp jan mâu ôh di tă bơh Bơ̆ Gâp, lơi ôh khân may nsing ma Gâp. 38Yơn ma lah ndơ Gâp jan tă bơh Bơ̆ Gâp ngăn, ăn khân may nsing ma Gâp hŏm yor ma ndơ Gâp jan i nây, bol lah khân may mâu nsing ma nau Gâp ngơi kađôi. Ndri dâng khân may gĭt vât n'hêl Bơ̆ Gâp nơm gŭ ndrel ta Gâp, jêh ri Gâp gŭ ndrel ta Bơ̆ Gâp.”*

39Bu gay ma ŭch nhŭp tay Brah Yêsu du tơ̆ jât, yơn ma Păng du lôh bơh ti mpôl kôranh phung Israel nây. 40Jêh ri Păng hăn tay kăl ti dak rlai Yôrđăn ri jât, ntŭk Yôhan-Ƀaptem vay gŭ jan ƀăptem yŭk ma dak ăn bu nơh, Păng gŭ ta ntŭk nây.* 41Geh bunuyh ŏk ngăn văch ran ta Păng, khân păng tâm lah ndrăng khân păng: “Yôhan-Ƀaptem mâu ôh prot jan nau khlay, yơn ma dâng lĕ nau Yôhan-Ƀaptem mbơh nkoch ma Bunuyh i dja, di dadê ngăn.”* 42Ta ntŭk nây geh ŏk bunuyh nsing ma Brah Yêsu.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index