Search form

Yôhan 12:12

Brah Yêsu lăp ta ƀon kuŏng Yêrusalem

(Mat 21:1-11; Mar 11:1-11; Luk 19:28-40)

12Bunuyh i hăn ta ƀon kuŏng Yêrusalem nhêt ƀŭn n'hot ŏk ngăn. Tât nar ôi tay jêh nau sông sa kuŏng i nây, khân păng tăng lah Brah Yêsu brô̆ lĕ bơi ma tât ta ƀon Yêrusalem.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index