Search form

Yôhan 12:4

4Geh du huê bunuyh ta mpôl oh mon Brah Yêsu, rnha Yuđas-Isakariyôt, jât năp tay păng i nây leo bu hăn nhŭp Brah Yêsu, păng lah:

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index