Search form

Yôhan 14

Brah Yêsu trong hăn tât ta Bơ̆

1“Nuih n'hâm khân may lơi ôh rvê rŭng răng, ăn khân may nsing ma Kôranh Brah, ăn khân may nsing ma Gâp đŏng. 2Ta nhih Bơ̆ Gâp geh ŏk ngăn ntŭk gŭ, lah mâu geh mơm dâng Gâp mbơh ma khân may: ‘Gâp hăn ndrăp ntŭk ăn ma khân may’?* 3Jêh Gâp ndrăp ntŭk ăn ma khân may, Gâp mra plơ̆ sŏ khân may đŏng, gay ma ăn khân may gŭ ndrel Gâp.* 4Ntŭk Gâp hăn nây khân may lĕ gĭt trong đŏng+ .” 5Thômas ôp Brah Yêsu: “Ơ Kôranh, hên mâu gĭt ôh ah ntŭk May hăn, lah ndri mơm dâng hên gĭt trong May hăn?” 6Brah Yêsu lah: “Gâp dja jêng tâm ban ma trong i hăn tât ta bơ̆ nơm, mâu hôm ôh geh trong êng, Gâp dja jêng nau ngăn, Gâp dja jêng nau rêh. Rlau bơh Gâp, mâu ôh hôm geh trong a êng jât hăn tât ta Bơ̆ Gâp.* 7Lah khân may lĕ gĭt năl Gâp, khân may gĭt năl Bơ̆ Gâp đŏng. Ntơm bơh aƀaơ dja khân may gĭt năl Păng, ndrel ma lĕ say Păng đŏng.” 8Philip lah ma Brah Yêsu: “Ơ Kôranh, dăn May nhhơ ăn hên say Bơ̆ May, lĕ găp jêh.” 9Brah Yêsu ơh ma păng: “Ơ Philip, Gâp gŭ ndrel khân may lĕ jŏ ngăn, mơm dâng may hôm e ê hŏ năl Gâp? Bu moh lĕ say Gâp, păng lĕ say Bơ̆ Gâp đŏng. Mơm dâng may lah: ‘Dăn May nhhơ ăn hên say Bơ̆ May’ kơt nây?* 10May mâu iăt ƀah, Gâp gŭ ta Bơ̆ Gâp, Bơ̆ Gâp gŭ ta Gâp? Dâng lĕ nau Gâp mbơh nkoch ma khân may, mâu ôh lôh tă bơh săk Gâp nơm ŭch, Bơ̆ Gâp gŭ ta Gâp, Păng nơm jan dâng lĕ nau Păng nơm i nây.* 11Ăn khân may iăt Gâp hŏm, Gâp gŭ ta Bơ̆ Gâp, Bơ̆ Gâp gŭ ta Gâp. Lah khân may mâu iăt ôh Gâp yor ma nau Gâp ngơi dơm, ăn khân may iăt Gâp yor ma ndơ khlay Gâp jan nơh.* 12Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma khân may, bu moh nsing ma Gâp, moh kar Gâp jan, păng jan đŏng, jêh ri păng jan kar kuŏng rlau i nây jât, yorlah Gâp sât ta Bơ̆ Gâp.* 13Jêh ri moh ndơ khân may dăn ta rnha săk Gâp+ , Gâp jan ro, gay ma Gâp i Kon ăn nau chrêk lơp ma Bơ̆ Gâp lơ ma hô.* 14Moh ndơ khân may dăn ta rnha săk Gâp, Gâp jan ro.”

Brah Yêsu ngơi ton ăn Brah Huêng Ueh

15“Lah khân may rŏng ma Gâp, khân may ndjôt nau Gâp đă.* 16Jêh ri tay Gâp dăn ma Bơ̆, jêh Gâp dăn nây Păng ăn ma khân may du huê Nơm kơl a êng gŭ ndrel khân may n'ho ro.* 17Păng i nây Brah Huêng Ueh, Păng leo khân may ta nau nti ngăn. Bunuyh i mâu nsing ma Gâp mâu ôh vơt dơn Păng, yorlah khân păng uănh Păng mâu say, ndrel ma mâu gĭt năl Păng đŏng. Yơn ma khân may lĕ gĭt năl Păng, Păng gŭ rêh ndrel khân may, jêh ri mra gŭ ta khân may.* 18Gâp mâu ôh ntlơi khân may jêng tâm ban ma kon đơi, Gâp mra plơ̆ ta khân may đŏng. 19Hôm du ƀlât, bunuyh i mâu nsing ma Gâp mâu ôh hôm say Gâp, yơn ma khân may mra say Gâp. Yorlah Gâp rêh, ndri khân may mra rêh đŏng.* 20Ta nar nây khân may gĭt Gâp gŭ ta Bơ̆ Gâp, jêh ri khân may gŭ ta Gâp, Gâp gŭ ta khân may đŏng.* 21Bu moh sŏ dơn nau Gâp đă, ndrel ma jan tâng kơt, păng i nây rŏng ma Gâp ngăn, Bơ̆ Gâp rŏng ma păng i nây đŏng. Gâp rŏng ma păng i nây, jêh ri Gâp ăn păng i nây gĭt năl Gâp lơ hô jât.” 22Yuđas - mâu ôh di Yuđas-Isakariyôt - păng ôp Brah Yêsu: “Ơ Kôranh, mơm dâng May ăn ma hên dơm gĭt năl May, dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja May mâu ôh ăn năl?” 23Brah Yêsu lah: “Lah bu moh rŏng ma Gâp, păng i nây jan tâng nau Gâp ngơi, Bơ̆ Gâp rŏng ma păng i nây đŏng. Jêh ri Bơ̆ Gâp, ndrel ma Gâp hăn ta păng, n'ho ma gŭ ndrel ta păng.* 24Bu moh mâu rŏng ma Gâp, păng i nây mâu ôh jan tâng nau Gâp ngơi. Nau Gâp ngơi, mâu ôh lôh tă bơh săk Gâp nơm, lôh tă bơh Bơ̆ Gâp nơm, Păng i tơm njuăl Gâp dja.”

25“Gâp mbơh nkoch dâng lĕ nau i nây ma khân may dôl Gâp hôm gŭ ndrel khân may ta dja. 26Yơn ma Brah Huêng Ueh i kloh ueh i Nơm kơl bunuyh i nsing nây, Bơ̆ de njuăl ma sơm ntang Gâp, Păng mra ntŭm nti dâng lĕ nau ăn ma khân may, n'ho ma nkah dâng lĕ nau Gâp lĕ mbơh ma khân may nơh, ăn khân may kah gĭt.* 27Gâp du lôh bơh khân may, yơn ma Gâp hôm ăn nau đăp mpăn gŭ ta khân may, Gâp ăn nau đăp mpăn Gâp nơm ma khân may. Nau đăp mpăn Gâp ăn i nây, mâu tâm ban ma nau đăp mpăn bunuyh i mâu nsing ma Gâp ăn. Kơt ndri nuih n'hâm khân may lơi ôh rvê rŭng răng lơi ôh klach.* 28Khân may lĕ tăng jêh nau Gâp mbơh nkoch ma khân may: ‘Gâp du lôh bơh khân may, jêh ri Gâp plơ̆ tay đŏng ta khân may’. Lah khân may rŏng Gâp, khân may răm maak ngăn gĭt Gâp hăn ta Bơ̆, yorlah Bơ̆ kuŏng rlau Gâp. 29Gâp mbơh nkoch nau i nây ăn ma khân may gĭt lor, ê lor ma tât, gay ma khân may nsing nôk nau i nây tât ri tay.* 30Gâp mâu hôm lăng ôh geh mong ma ngơi ndrel khân may, yorlah Satăng i kôranh mpôl brah djơh i jêng kôranh neh ntu dja lĕ bơi ma tât, yơn ma păng mâu ôh geh nau dơi đah Gâp.* 31Păng mâu geh nau dơi ma Gâp, jêh ri Gâp hôm jan tâng nau Bơ̆ đă ma Gâp, gay ma dâng lĕ bunuyh ta neh ntu dja bu gĭt Gâp rŏng ngăn ma Bơ̆. Hô̆ bân dâk hăn hŏm.”*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index