Search form

Yôhan 14:17

17Păng i nây Brah Huêng Ueh, Păng leo khân may ta nau nti ngăn. Bunuyh i mâu nsing ma Gâp mâu ôh vơt dơn Păng, yorlah khân păng uănh Păng mâu say, ndrel ma mâu gĭt năl Păng đŏng. Yơn ma khân may lĕ gĭt năl Păng, Păng gŭ rêh ndrel khân may, jêh ri mra gŭ ta khân may.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index