Search form

Yôhan 15

Brah Yêsu tâm ban ma tơm play yŭng yar ƀon

1Jêh ri Brah Yêsu lah: “Gâp dja jêng tâm ban ma tơm play yŭng yar ƀon i ngăn, jêh ri Bơ̆ Gâp năk tơm mât.* 2Moh n'ging hon ta Gâp mâu geh play, Bơ̆ Gâp sreh mƀăr lơi. Yơn ma n'ging geh play, Păng koh đê̆ mât ăn ueh, gay ma play lơ ŏk jât.* 3Mpôl khân may lĕ kloh jêh, yor ma nau Gâp lĕ jêh mbơh nkoch ma khân may.* 4Ăn khân may hôm gŭ ta Gâp nâng, kơt Gâp hôm gŭ ta khân may nâng. Gâp jêng tâm ban ma tơm, moh n'ging mâu hon bơh Gâp, păng mâu ôh geh play. Khân may tâm ban kơt nây đŏng, lah mâu ôh gŭ nâng ta Gâp, khân may mâu geh play ôh.

5Gâp dja tâm ban ma tơm play yŭng yar ƀon, khân may tâm ban ma n'ging. Bu moh hôm gŭ ta Gâp nâng, Gâp hôm gŭ ta păng nâng, păng i nây geh play ŏk ngăn. Lah khân may gŭ tâm nkhah ma Gâp, khân may mâu blao ôh jan êng du ntil ndơ i geh nau khlay ta Kôranh Brah.* 6Bu moh mâu gŭ ta Gâp, păng i nây tâm ban ma n'ging bu mƀăr lơi, tât ndro bu rgum pur lơi ta ŭnh, jêh ri ŭnh sa lĕ phiao.* 7Lah khân may hôm gŭ ta Gâp nâng, jêh ri nau Gâp ngơi hôm gŭ ta khân may nâng, lah ndri moh ndơ khân may ŭch, dăn hŏm, khân may geh ngăn ro.* 8Lah khân may geh play ŏk, khân may oh mon Gâp ngăn, ndri dâng ăn Bơ̆ Gâp geh nau chrêk lơp.”*

9“Gâp lĕ rŏng ma khân may, tâm ban ma Bơ̆ Gâp lĕ rŏng ma Gâp đŏng. Ăn khân may hôm gŭ nâng hŏm ta nau rŏng Gâp. 10Lah khân may jan kơt nau Gâp đă, khân may hôm gŭ nâng ta nau rŏng Gâp, tâm ban ma Gâp lĕ jan kơt nau Bơ̆ Gâp đă, jêh ri Gâp hôm gŭ nâng ta nau rŏng Păng đŏng.* 11Gâp mbơh nkoch dâng lĕ nau dja ma khân may, gay ma nau răm maak Gâp gŭ ta khân may, jêh ri khân may geh nau răm maak dŭt hô ngăn.* 12Dja nau Gâp đă ăn ma khân may, ăn khân may tâm rŏng ndrăng khân may nơm, tâm ban ma Gâp lĕ rŏng ma khân may đŏng.* 13Bunuyh i jao săk păng nơm khât ma mât jăng păng, păng rŏng ma mât jăng i nây dŭt hô rlau bu.* 14Khân may jêng mât jăng Gâp ngăn, lah khân may jan kơt nau Gâp đă.* 15Gâp mâu ôh hôm kuăl khân may bunuyh sơm kơl jan kar jât, yorlah bunuyh sơm kơl jan kar mâu ôh gĭt moh nau kôranh păng nơm jan. Gâp kuăl khân may jêng mât jăng Gâp nơm, yorlah dâng lĕ nau Bơ̆ Gâp lah ma Gâp, lĕ Gâp mbơh nkoch ăn ma khân may gĭt dadê.* 16Mâu ôh khân may lĕ kơih Gâp, Gâp i kơih khân may, jêh ri đă khân may hăn geh play ŏk, play i hôm nâng n'ho ro. Lah ndri moh ndơ khân may dăn bơh Bơ̆ Gâp ta rnha săk Gâp, Păng ăn ma khân may ro.* 17Dja nau Gâp đă ma khân may: Ăn khân may tâm rŏng ndrăng khân may nơm.”

Bunuyh biănh ma Brah Yêsu, ndrel ma mpôl oh mon Păng

18“Lah bunuyh ta neh ntu dja biănh ma khân may, ăn khân may kah gĭt khân păng lĕ biănh ma Gâp lor.* * 19Lah khân may jêng tâm ban ma dâng lĕ bunuyh i mâu nsing ma Gâp, khân păng rŏng ma khân may jêng băl mpôl. Yơn ma khân may mâu ôh hôm jêng tâm ban ma khân păng, yorlah lĕ Gâp kơih sŏ khân may lôh tă bơh khân păng, kơt ndri dâng khân păng biănh ma khân may. 20Ăn khân may kah gĭt nau Gâp lĕ lah ma khân may nơh: ‘Bunuyh sơm kơl jan kar mâu ôh kuŏng rlau kôranh păng’. Lah bu jan jêr ma Gâp, khân may nây bu jan jêr đŏng, lah bu iăt nau Gâp, khân may nây bu iăt đŏng.* 21Bu jan dâng lĕ nau i nây ma khân may yor ma Gâp, jêh ri yor ma khân păng mâu ôh gĭt năl Nơm tơm njuăl Gâp. 22Lah Gâp mâu geh văch ta neh ntu dja, mâu geh mbơh nkoch ma khân păng, khân păng mâu ôh geh nau tih. Yơn ma aƀaơ dja, khân păng mâu ôh hôm geh nau ma nsih ma nau tih khân păng nơm.* 23Bu moh biănh ma Gâp, păng biănh đŏng ma Bơ̆ Gâp.* 24Lah Gâp mâu geh jan nau khlay ta năp măt khân păng, jêng ndơ i mâu geh ôh du huê bunuyh êng jan, khân păng mâu geh ôh nau tih. Yơn ma aƀaơ dja khân păng lĕ say jêh, jêh ri khân păng hôm biănh ma Gâp, biănh ma Bơ̆ Gâp đŏng. 25Kơt ndri nau i dja jêng di đah ma Nau Kôranh Brah Ngơi lĕ geh nchih ma ndơ khân păng jan: ‘Khân păng biănh ma Gâp mâu ôh geh nau’ .”

26“Gâp mra njuăl Nơm kơl tă bơh Bơ̆ Gâp ma khân may, Păng i nây Brah Huêng Ueh, Păng leo khân may ta nau nti ngăn. Tât Păng văch ri tay, Păng jêng tơm mbơh nkoch nau khlay Gâp ăn bu gĭt.* 27Jêh ri khân may jêng nơm mbơh nkoch nau khlay Gâp ăn bu gĭt kơt ndri đŏng, yorlah khân may lĕ gŭ ndrel Gâp ntơm bơh Gâp ntơm ntŭm nti bu nơh ngăn.”*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index