Search form

Yôhan 17:11

11Gâp mâu ôh hôm gŭ ta neh ntu dja, Gâp plơ̆ sât tay ta May, yơn ma khân păng hôm gŭ ta neh ntu dja. Ơ Bơ̆, May kloh ueh ngăn, mât njrăng khân păng ma nau dơi May nơm i May lĕ ăn ma Gâp đŏng, gay ma khân păng gŭ tâm rnglăp băl hŏ, tâm ban ma Bân gŭ tâm rnglăp băl đŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index