Search form

Yôhan 18:1

Bu nhŭp Brah Yêsu

(Mat 26:47-56; Mar 14:43-50; Luk 22:47-53)

1Jêh Brah Yêsu mbơh sơm kơt nây, Păng hăn ndrel mpôl oh mon Păng kăl ti n'hong Kêdrôn. Ta ntŭk nây geh du lôk mir tơm Ôlive, khân păng lăp ta mir nây.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index