Search form

Yôhan 18:2

2Yuđas-Isakariyôt bunuyh rlăng ma Brah Yêsu lĕ gĭt ntŭk nây, yorlah Brah Yêsu, ndrel ma mpôl oh mon Păng vay hăn ta ntŭk nây ŏk tơ̆.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index