Search form

Yôhan 18:3

3Jêh ri Yuđas-Isakariyôt leo du mpôl tahen Rôm, ndrel ma du mpôl tahen nhih jan brah hăn ta ntŭk nây. Khân păng ndjôt nđâp ma ŭnh rdo, ŭnh sagêng, nđâp ma tak đao ngăn. Geh mpôl kôranh jan brah, ndrel ma phung Pharisi lĕ ăn phung tahen i nây hăn ndrel Yuđas-Isakariyôt.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index