Search form

Yôhan 2

Nau tâm nđăp ta ƀon Kana

1Tât pe nar bơh kơi nây, geh tâm nđăp ta ƀon Kana bri Galilê. Mê̆ Brah Yêsu lĕ ơm hăn ta nây. 2Brah Yêsu bu jă hăn nhêt tâm nđăp ta nây đŏng, ndrel ma mpôl oh mon Păng. 3Ta ntŭk nđăp nây ndrănh play yŭng yar ƀon mâu hôm geh ôh, lĕ nhêt phiao, mê̆ Brah Yêsu lah ma Păng: “Khân păng mâu hôm geh ôh ndrănh nhêt!” 4Brah Yêsu ơh: “Ơ mê̆, mơm dâng ay mbơh nau i nây ma Gâp? Mong i Gâp jan nau khlay ê tât ôh.”* 5Mê̆ Brah Yêsu lah ma phung gŭ kơl jan kar ta nây: “Moh ndơ Păng đă khân ay may jan, ăn khân ay may jan ro.” 6Ta ntŭk nây geh yăng n'gŏr dak prao mlŏm, yăng i nây bu jan ma lŭ, bu dŏng yăng i nây ma n'gŏr dak ma rao kloh tâng nau vay phung Israel+ . Nau kuŏng yăng i nây, du mlŏm yăng klăp lah 80 mâu lah 120 lit.* 7Brah Yêsu đă phung kơl jan kar nây: “Bŭk dak ăn bêng lĕ yăng i dja.” Jêh ri bu bŭk dak tê̆ ta yăng nây bêng lâr gâr. 8Jêh ri Brah Yêsu lah đŏng: “Aƀaơ dja khân ay may vah ndơ̆ ăn bu ranh sơm nđăp ri.” Jêh ri khân păng vah ndơ̆. 9Tât ma bu ranh sơm nđăp păng chiăm dak i nây jêng ndrănh, păng mâu gĭt ôh bơh tă sŏ ndrănh i nây, yơn ma phung i kơl jan kar i tơm vah dak nây nơh gĭt. Jêh ri bu ranh i sơm nđăp nây kuăl kon ndăm i nđăp ur sai ri ôp: 10“Dâng lĕ bunuyh, bu vay sŏ ndrănh i dŭt kah ăn bu năch nhêt lor, tât ma nhêt lĕ hơm ri mơ bu sŏ ndrănh i mâu lăng kah ăn nhêt bơh kơi. Mơm dâng may nkhơng ma rong ndrănh i dŭt kah dja tât aƀaơ dja?” 11Dja jêng nau khlay Brah Yêsu jan bôk dak, Păng jan ta ƀon Kana bri Galilê. Ndri Păng nhhơ nau chrêk lơp Păng nơm, jêh ri mpôl oh mon nsing ma Păng đŏng.* 12Jêh ri Brah Yêsu hăn ta ƀon Kapơnŭm, nđâp ma mê̆ Păng, i oh oh bu klô Păng, ndrel ma mpôl oh mon Păng đŏng, Păng gŭ ta nây jŏ bar pe nar.*

Brah Yêsu ntrŭt phung tăch rgâl ta jŏng gung nhih jan brah

(Mat 21:12-13; Mar 11:15-17; Luk 19:45-46)

13Nar nhêt Ƀŭn n'hot phung Israel lĕ bơi tât, jêh ri Brah Yêsu hăn ta ƀon kuŏng Yêrusalem.* 14Tât ta nây Păng lăp ta jŏng gung nhih jan brah ma Kôranh Brah nây, Brah Yêsu say geh ŏk bunuyh gŭ tăch mpômpa (siŭm) ma jan brah, tăch ndrôk, tăch be biăp, tăch plŭk, ndrel ma bunuyh rgâl prăk gŭ ta rnơl khân păng nơm+ . 15Jêh ri Brah Yêsu sŏ rse jan mŏng rpăt, Păng ntrŭt dâng lĕ phung i nây lôh bơh jŏng gung nhih jan brah nây, nđâp ma be biăp, nđâp ma ndrôk khân păng. Păng nkhŭt mƀăr lơi prăk khân păng rgâl, jêh ri nklơ̆ lơi nsưng khân păng đŏng.* 16Brah Yêsu lah phung tăch plŭk: “Nglôh lơi ndơ i dja bơh dih ăn lĕ phiao! Lơi ôh sŏ nhih Bơ̆ Gâp jan ntŭk tăch drăp.”* 17Jêh ri mpôl oh mon kah gĭt nau bu nchih ma Brah Krist ta Nau Kôranh Brah Ngơi kăl e nơh: ‘Ach ma Gâp dŭt rŏng nhih Kôranh Brah, dâng Gâp khât lơi!18Mpôl kôranh phung Israel lah Păng: “Moh nau khlay May jan ăn ma hên say, gay ma hên gĭt say nau dơi May jan ndơ i nây tă bơh Kôranh Brah?” 19Brah Yêsu ơh: “Rơih lơi nhih jan brah dja, jêh ri Gâp jan mhe pe nar jêh.”* 20Mpôl kôranh phung Israel lah Păng: “Bu jan nhih jan brah dja lĕ jŏ 46 năm, tât ma May lah jan pe nar dơm.” 21Yơn ma Brah Yêsu ngơi ma nhih jan brah nây, Păng ngơi hôr ma săk Păng nơm. 22Jêh Brah Yêsu khât dâk rêh, mpôl oh mon kah gĭt nau Păng lah nây nơh, jêh ri khân păng iăt ma Nau Kôranh Brah Ngơi, ndrel ma iăt ma nau Brah Yêsu lĕ ngơi đŏng.*

23Nôk Brah Yêsu gŭ ta ƀon Yêrusalem, dôl nar nhêt ƀŭn n'hot nây, geh ŏk bunuyh nsing ma Păng, yor ma say dâng lĕ nau khlay Păng jan.* 24Yơn ma Brah Yêsu mâu ôh iăt khân păng, yorlah ta nuih n'hâm dâng lĕ bunuyh Păng gĭt jêh. 25Păng mâu khăch ôh bu sơm mbơh nkoch nuih n'hâm bunuyh, yorlah Păng lĕ gĭt lĕ phiao ta nuih n'hâm bunuyh.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index