Search form

Yôhan 20

Brah Yêsu dâk rêh

(Mat 28:1-8; Mar 16:1-8; Luk 24:1-12)

1Ơm ôi nar tŏl nguai pơh nây+ bri hôm ngo, Mari tă bơh ƀon Mađala hăn a môch. Tât ta nây păng say lŭ bu rdŏl ntu môch lĕ rlă lơi. 2Jêh ri păng plơ̆ nchuăt mbơh ma Simôn i bu kuăl Pêtrôs đŏng, ndrel ma du huê oh mon êng i Brah Yêsu de rŏng nây nơh, Mari lah: “Săk Kôranh bân lĕ bu sŏ, mâu hôm say ôh, hên mâu gĭt ôh ah ntŭk ăn bre!”* 3Jêh ri Pêtrôs, ndrel ma du huê oh mon êng nây, hăn a môch. 4Bar hê khân păng nây hăn nchuăt ndrel, yơn ma du huê oh mon êng nây nchuăt tât lor ta môch. 5Păng kŭnh uănh say dơm bok nglang bu put Brah Yêsu, yơn ma păng ê hŏ ôh lăp ta trôm môch. 6Simôn i bu kuăl Pêtrôs đŏng hăn tât bơh kơi, păng lăp ta trôm môch say bok nglang bu put Brah Yêsu ta nây đŏng. 7Jêh ri bok bu nkŭm bôk Brah Yêsu nây, mâu geh ôh ăn ndrel bok put săk Păng, lĕ bu klôn ăn êng. 8Jêh ri oh mon i tât lor ta môch nây, păng lăp đŏng, păng say, jêh ri păng iăt lah Brah Yêsu lĕ dâk rêh ngăn. 9Nôk nây bar hê khân păng i nây ê vât ôh Nau Kôranh Brah Ngơi nchih lah, iăt ma Brah Yêsu dâk rêh jêh Păng khât.* 10Jêh ri khân păng plơ̆ sât ta jay khân păng gŭ nơh.

Mari tă bơh ƀon Mađala say Brah Yêsu

(Mat 28:9-10; Mar 16:9-11)

11Yơn ma Mari hôm gŭ nhŭm bơh dih ntu môch, păng hôm nhŭm kŭnh uănh jât trôm ntu su, 12say tông păr bar hê nsoh bok ao nglang, gŭ rơp gơp ta plăng ntŭk bu njor Brah Yêsu nơh, du huê bơh bôk, du huê bơh jŏng. 13Tông păr i nây ôp păng: “Ơ yôh! Moh lơh nhŭm ay nây?” Păng ơh: “Yorlah săk Kôranh gâp lĕ bu sŏ, gâp mâu gĭt ôh ah ntŭk ăn bre.” 14Jêh păng ngơi kơt nây, păng n'gâl jât kơi say Brah Yêsu dâk ta nây, yơn ma păng mâu ôh gĭt năl lah Brah Yêsu.* 15Brah Yêsu ôp păng: “Ơ yôh, moh lơh nhŭm ay nây? Bu moh joi ay nây?” Mari nđôn lah bunuyh mât mir, jêh ri păng ôp: “Ơ Nô, lah lĕ May sŏ săk Bunuyh ta dja, dăn May mbơh ma gâp, ah ntŭk May ăn, gâp be ma hăn sŏ.” 16Brah Yêsu lah ma păng: “Mari!” Mari n'gâl jât Brah Yêsu, jêh ri ngơi ma Păng ma nau ngơi Hêbrơ: “Rabuni!” Geh nau khlay lah: ‘Nơm nti!’ 17Brah Yêsu lah ma păng: “Lơi kuăn kŏn Gâp, yorlah Gâp ê hŏ ôh sât a Bơ̆ Gâp. Dăn ay hăn mbơh nkoch ma phung oh nô Gâp: ‘Gâp sât a Bơ̆ Gâp, jêng Bơ̆ khân may đŏng, Gâp sât a Păng i Kôranh Brah, jêng Brah i khân may yơk mbah đŏng’.”* 18Jêh ri Mari tă bơh ƀon Mađala hăn, păng mbơh nkoch ma mpôl oh mon: “Gâp lĕ say Kôranh bân” ndrel ma mbơh nkoch ma khân păng nau Brah Yêsu đă păng ntơyh nây.

Brah Yêsu nhhơ săk ăn ma mpôl oh mon Păng say

(Mat 28:16-20; Mar 16:14-18; Luk 24:36-49)

19Ta nar tŏl nguai pơh i nây đŏng, nar lĕ nhŏp, mpôl oh mon gŭ rƀŭn ta trôm jay, khân păng ntâl mpông dŭt nâp, yorlah klach mpôl kôranh phung Israel. Jêh ri dô ma Brah Yêsu hăn dâk ta nklang n'gul khân păng nây, lah ma khân păng: “Ăn nau đăp mpăn ma khân may!”* * 20Jêh Brah Yêsu lah kơt nây, Păng nhhơ đŏng ti Păng nơm, ndrel ma pŭng dak Păng ăn ma mpôl oh mon say. Mpôl oh mon say Kôranh Yêsu, khân păng răm rhơn hô ngăn. 21Brah Yêsu lah tay ma khân păng: “Ăn nau đăp mpăn ma khân may! Gâp đă khân may hăn ta ntŭk êng êng, kơt ma Bơ̆ lĕ đă Gâp hăn dja đŏng.”* 22Jêh Păng ngơi kơt nây, Păng khôm jât khân păng, n'ho ma lah: “Sŏ hŏm Brah Huêng Ueh i kloh ueh!* 23Lah khân may yô̆ ma bu mâu hôm kơp nau tih khân păng, Kôranh Brah yô̆ ma khân păng đŏng. Yơn ma lah khân may mâu yô̆ hôm kơp nau tih bu, nau tih khân păng hôm e kơt ơm.”*

Brah Yêsu nhhơ ma Thômas

24Nôk Brah Yêsu nhhơ săk ma mpôl oh mon, Thômas bu kuăl Điđim đŏng mâu geh ôh gŭ ta nây, păng jêng oh mon ta mpôl 12 nuyh kôranh oh mon nây đŏng. 25Mpôl oh mon aƀă mbơh nkoch ma păng: “Hên lĕ say Kôranh bân.” Yơn ma Thômas ơh: “Lah gâp ê hŏ say têl ntŭk bu pŏng đek gôl ta ti Păng, lah gâp ê hŏ lŏk ôh ma lau ti ta ntŭk bu pŏng ti Păng nây, ndrel ma lah gâp ê hŏ pah ôh ta têl ntŭk bu ntŏp Păng ta pŭng dak Păng nây, gâp mâu iăt ôh.”* 26Pham nar bơh kơi nây, mpôl oh mon gŭ rƀŭn tay ta trôm jay, nôk nây geh Thômas gŭ ndrel ta nây đŏng. Bol lah khân păng ntâl mpông dŭt nâp, Brah Yêsu hôm lăp dâk ta n'gul khân păng, lah ma khân păng: “Ăn nau đăp mpăn ma khân may!” 27Jêh ri Brah Yêsu lah ma Thômas: “Lŏng may uănh ti Gâp, lŏk lau ti may nây ta ti Gâp dja hŏm, jêh ri pah ti may nây ta pŭng dak Gâp dja đŏng. Iăt hŏm! Lơi hôm rlăch ôh!”* 28Thômas lah: “Ơ, May Kôranh gâp, May Brah gâp ngăn!” 29Brah Yêsu lah ma păng: “Ơ Thômas! Dâng may nsing ma Gâp, yorlah may lĕ say Gâp, yơn ma geh nau ueh ngăn ma bu moh nsing mâu ôh say.”*

Nau ntrŏng Yôhan nchih ta samƀŭt dja

30Brah Yêsu jan nau khlay ŏk jât ăn ma mpôl oh mon Păng say, yơn ma mâu geh ôh nchih ta samƀŭt dja.* 31Ndơ i geh nchih ta samƀŭt dja gay ma ŭch ăn khân ay may rŏ, n'ho ma iăt Brah Yêsu jêng Brah Krist i Kon Kôranh Brah ngăn, jêh ri ŭch ăn khân ay may nsing, gay ma khân ay may geh nau rêh n'ho ro yor ma Păng.*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index