Search form

Yôhan 3

Brah Yêsu tâm ngơi ndrel Nikôđêm

1Geh du huê phung Pharisi rnha Nikôđêm, jêng kôranh phung Israel.* 2Păng hăn mâp Brah Yêsu dâng măng, păng lah: “Hơi Nơm Nti, hên lĕ gĭt May nơm nti tă bơh Kôranh Brah ngăn ro, yorlah lah mâu geh Kôranh Brah gŭ ndrel, mâu geh ôh bunuyh dơi jan nau khlay kơt May jan nơh.”* 3Brah Yêsu ơh: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma may, bu moh mâu deh mhe, păng i nây mâu dơi ôh lăp say ta nau Kôranh Brah mât uănh.”* 4Nikôđêm ôp Păng: “Lah bunuyh lĕ ranh, mơm hôm blao deh tay? Mơm hôm blao gŭ ta trôm ndŭl me bar tơ̆, jêh ri deh tay?” 5Brah Yêsu lah: “Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma may, bu moh mâu deh ma dak+ , nđâp ma nau dơi Brah Huêng Ueh, mâu dơi ôh lăp ta nau Kôranh Brah mât uănh.* 6Bu moh deh mpeh ma săk jăn dơm, jêng săk jăn dơm, bu moh deh ma nau dơi Brah Huêng Ueh, geh nau rêh mhe jêng kon Kôranh Brah nơm.* 7Lơi ôh ndrŏt hih rhŏl nau Gâp lah ma may: ‘Iăt ma khân ay may+ deh mhe’ nây. 8Ntât lah sial khôm jât let mpeh, may tăng nteh dơm, yơn ma may mâu gĭt bơh tă lôh sial, jât let hăn sial. Nau bunuyh deh mhe ma Brah Huêng Ueh jêng tâm ban kơt nây đŏng.”

9Nikôđêm ôp Brah Yêsu: “Mơm jan dâng geh nau i nây?” 10Brah Yêsu lah ma păng: “May jêng nơm nti ma phung Israel, mơm dâng may mâu gĭt vât nau i nây? 11Gâp lah n'hêl nanê̆ ngăn ma may, hên+ mbơh nkoch ndơ hên lĕ gĭt lĕ say, yơn ma khân ay may mâu ôh ŭch iăt ma nau khlay hên mbơh nkoch. 12Lah Gâp mbơh nkoch nau ta neh ntu dja, lĕ khân ay may mâu iăt kơt nây. Lah ndri lah Gâp mbơh nkoch nau kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah nơm rao r'ŏt lah khân ay may iăt! 13Mâu geh ôh bunuyh lĕ geh hao ta kalơ trôk, jêh ri plơ̆ jŭr tay ta neh ntu dja, du huê mâu ơm, geh du huê Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah dơm i lĕ jŭr bơh kalơ trôk ri.* 14Rnôk kăl e ta bri rdah jêng rnôk phung Israel lôh bơh bri Êsip nơh, Môsê sŏ rup bêh jan ma kông yông ta mŏng, gay ma bu moh i geh bêh chôk uănh jât rup bêh i nây mâu ôh khât. Kơt ndri đŏng iăt ma Gâp i Kon Bunuyh tă bơh Kôranh Brah bu yông kơt i nây đŏng,* 15gay ma bu moh nsing ma Gâp, geh nau rêh n'ho ro+ .* 16Yorlah Kôranh Brah rŏng hô ngăn ma dâng lĕ bunuyh, tât Păng jao Kon nguai ơ̆ Păng nơm ăn bu nkhât, gay ma bu moh nsing ma Kon i nây mâu geh ôh tê̆ dôih, geh nau rêh n'ho ro ngăn.* 17Kôranh Brah đă Kon Păng jŭr ta neh ntu dja, mâu ôh gay ma tê̆ dôih bunuyh ta neh ntu dja, yơn ma gay ma rklaih bunuyh yor ma Kon Păng i nây.* 18Bu moh nsing ma Kon i nây, mâu geh ôh tê̆ dôih. Yơn ma bu moh mâu nsing lĕ geh tê̆ dôih, yorlah păng mâu nsing ma Kon nguai ơ̆ Kôranh Brah nơm.* 19Nau Ang+ tă bơh kalơ trôk lĕ tât jêh ta neh ntu dja. Nau tê̆ dôih kơt nđay, tă bơh bunuyh ŭch đê̆ nau ngo, đah nau ang i nây, yorlah dâng lĕ ndơ khân păng jan nơh djơh ngăn.* 20Bu moh jan djơh, păng biănh ngăn đah nau ang, păng mâu ŭch ôh hăn ta nau ang, yorlah păng klach bu say nau djơh păng jan.* 21Yơn ma bu moh jan sŏng, păng ŭch hăn ta nau ang, gay ma ăn bu say, dâng lĕ ndơ păng jan nơh jêng di kơt nau Kôranh Brah ŭch ngăn.”*

Nau Yôhan-Ƀaptem mbơh nau Brah Yêsu

22Jêh nây Brah Yêsu hăn ndrel mpôl oh mon Păng ta bri Yuđa, Păng gŭ ta nây ndrel mpôl oh mon Păng, nđâp ma jan ƀăptem yŭk ma dak ăn bu đŏng.* 23Nôk nây Yôhan-Ƀaptem gŭ jan ƀăptem yŭk ma dak ta ƀon Ênôn, dăch kêng ƀon Salĭm, yorlah ta ntŭk nây geh ŏk dak ma jan ƀăptem. Jêh ri bu văch ăp nar đă păng jan ƀăptem yŭk ma dak. 24Nôk nây Yôhan-Ƀaptem ê hŏ ôh bu krŭng.* 25Geh oh mon Yôhan-Ƀaptem aƀă tâm rlăch đah du huê phung Israel ma nau rao ăn kloh tâng nau vay phung Israel. 26Jêh ri khân păng hăn mâp Yôhan-Ƀaptem, mbơh ma păng: “Hơi nơm nti, bu klô i gŭ ndrel may kăl ti dak rlai Yôrđăn nơh, bunuyh i may nkoch jêng Brah Krist nơh, aƀaơ dja Păng gŭ jan ƀăptem yŭk ma dak ăn bu đŏng, jêh ri dâng lĕ bunuyh văch ran ta Păng nây dadê, mâu hôm ôh hăn ta bân.” 27Yôhan-Ƀaptem lah ma khân păng: “Nau bunuyh jan kuŏng mâu kuŏng, Kôranh Brah nơm ăn, mâu geh ôh bunuyh dơi jan êng.* 28Khân ay may lĕ gĭt jêh, gâp lĕ mbơh nkoch ma khân ay may, gâp mâu ôh di Brah Krist, gâp jêng du huê bunuyh Kôranh Brah de njuăl hăn lor Păng dơm.* 29Ntât lah nôk bu tâm nđăp, bu moh bu ur gŭ đah păng, păng i nây jêng sai bu ur i nây, lŏng i mât jăng gŭ dăch kêng păng nây răm maak ngăn, yor ma tăng nau păng ngơi+ . Lah ndri gâp răm maak ngăn, tâm ban ma mât jăng i nây đŏng.* 30Nau Yêsu lơ ma hao kuŏng, jêh ri gâp lơ ma jŭr jê̆ tă bơh Kôranh Brah.”

31“Păng i jŭr tă bơh kalơ trôk i ntŭk Kôranh Brah nơm, Păng kuŏng rlau bu ngăn. Bu moh i tă bơh neh ntu dja, păng gĭt vât ndơ ta neh ntu dơm, păng mbơh ngơi ma nau neh ntu dja dơm. Yơn ma Păng i jŭr tă bơh kalơ trôk, Păng i nây kuŏng rlau bu ngăn.* 32Păng mbơh nkoch nau khlay, moh ndơ Păng lĕ say lĕ tăng ta kalơ trôk, tih ma mâu geh ôh bunuyh iăt nau Păng mbơh nkoch. 33Yơn ma bu moh i iăt nau Păng mbơh nkoch, bunuyh i nây jêng tơm mbơh nkoch ma bu nau ngơi Kôranh Brah jêng nau ngăn. 34Brah Krist Kôranh Brah lĕ njuăl ăn văch, Păng mbơh nkoch nau ngơi Kôranh Brah, yorlah Kôranh Brah lĕ ăn Brah Huêng Ueh gŭ lĕ ta Păng.* 35Kôranh Brah i Bơ̆ bân rŏng hô ngăn ma Brah Krist i Kon Păng nơm, jêh ri dâng lĕ ntil ndơ Păng lĕ ăn i Kon Păng nây mât uănh dadê.* 36Bu moh nsing ma Kon i nây, păng geh nau rêh n'ho ro, bu moh mâu ôh nsing ma Kon i nây, păng mâu geh ôh nau rêh n'ho ro, n'ho ma Kôranh Brah hôm tê̆ dôih ta păng ngăn ro.”*

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index