Search form

Yôhan 4:45

45Brah Yêsu tât ta bri Galilê nây, bunuyh ta bri nây rom Păng, yorlah lĕ khân păng say Păng jan nau khlay nôk nhêt ƀŭn n'hot ta ƀon Yêrusalem nơh, yorlah nôk nây khân păng hăn lăp nhêt ƀŭn ndrel ta nây đŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index