Search form

Yôhan 7

Di mong Brah Yêsu hăn nhêt ƀŭn ta ƀon Yêrusalem

1Jêh bơh nây, Brah Yêsu hăn ŏk ntŭk ta bri Galilê, Păng mâu ŭch ôh hăn ta bri Yuđa, yorlah mpôl kôranh phung Israel ŭch tâng nkhât Păng.* 2Nôk nây nar nhêt ƀŭn phung Israel bơi ma tât, nây jêng ƀŭn bu kuăl lah ‘Ƀŭn gŭ ta chun n'ging si’, nau nhêt ƀŭn i nây jŏ pham nar.* 3Oh oh bu klô Brah Yêsu lah ma Păng: “May lôh bơh dja hăn a bri Yuđa ri hŏm, gay ma ăn mpôl oh mon May say ndơ khlay May jan. 4Yorlah bu moh ŭch ăn bu lư săk păng nơm, mâu ôh jan kar mpôn. Lah May jan kar nau khlay êng êng, nhhơ ăn dâng lĕ bunuyh say dô!” 5I oh oh Brah Yêsu nơm nây, khân păng mâu đŏng nsing ma Păng. 6Brah Yêsu lah ma khân păng: “Mong Gâp hăn ê hŏ ôh tât, yơn ma khân may dah ŭch khân may nơm.* 7Bunuyh gŭ ta neh ntu dja mâu ôh dơi biănh ma khân may, yơn ma khân păng biănh ma Gâp, yorlah Gâp mbơh n'hêl ngăn ndơ khân păng jan dŭt djơh ngăn.* 8Khân may hăn lăp nhêt ƀŭn ri dô, Gâp mâu hăn ôh, yorlah Gâp ê hŏ tât di mong hăn.” 9Jêh Brah Yêsu ngơi nây, Păng hôm gŭ ta bri Galilê nây đŏng.

Brah Yêsu hăn ta ƀon Yêrusalem nôk nar nhêt ƀŭn

10Tât ma oh oh Brah Yêsu nây lĕ hăn nhêt ƀŭn lĕ phiao, jêh ri Păng hăn bơh kơi đŏng, yơn ma mâu ôh ăn bu say, Păng hăn êng rklăk. 11Nôk nhêt ƀŭn nây, mpôl kôranh phung Israel ôp bu: “Ah Păng mâu say?”* 12Ta phung ƀon lan, geh ŏk bunuyh tâm ngơi suih lah ma Brah Yêsu, aƀă lah: “Păng jêng bunuyh ueh ngăn,” aƀă lah: “Mâu ôh, Păng jêng bunuyh mƀrôh rlăm phung ƀon lan.”* 13Mâu geh ôh bunuyh bănh ngơi nkoch Brah Yêsu, yorlah klach mpôl kôranh phung Israel.*

14Tât lĕ n'gul nhêt ƀŭn nây, Brah Yêsu hăn ta ƀon kuŏng Yêrusalem lăp ta jŏng gung nhih jan brah, jêh ri nti phung ƀon lan ta nây. 15Mpôl kôranh phung Israel, khân păng ndrŏt hih rhŏl ngăn mâu vât ôh, khân păng tâm lah: “Bunuyh i nây mâu prot ôh mâp lăp nti, mơm dâng Păng gĭt ngăn nau Kôranh Brah nây?”* 16Brah Yêsu lah: “Nau Gâp nti lah dja, mâu di ôh lôh tă bơh nau Gâp nơm, dja lôh tă bơh Kôranh Brah Nơm tơm njuăl ăn Gâp văch. 17Lah bu moh ŭch jan tâng nau Kôranh Brah ŭch, păng gĭt ro nau Gâp nti lah dja lôh tă bơh Kôranh Brah nơm, mâu lah lôh tă bơh săk Gâp nơm. 18Bu moh ngơi nau tă bơh săk păng nơm, păng ŭch n'hao êng săk păng nơm dơm, yơn ma bu moh ŭch n'hao ma nơm tơm đă păng hăn, păng i nây ngơi ngăn, mâu geh ôh mƀrôh.* 19Che Môsê kăl e nơh lĕ ăn nau vay ma khân ay may, yơn ma mâu geh ôh du huê bunuyh ta phung khân may ndjôt nau vay păng ngăn ngên. Lah ndri moh kô̆ khân may ŭch nkhât Gâp?”* 20Phung ƀon lan ơh ma Păng: “May geh brah djơh gŭ ta May ro, dâng May ngơi kơt ndri, yorlah mâu geh ôh bunuyh ŭch nkhât May.”* 21Brah Yêsu lah khân păng: “Gâp lĕ jan kar du ntil ta nar Saƀăt i nar rlu phung bân nây nơh, dâng lĕ khân ay may ndrŏt hih rhŏl.* 22Che Môsê lĕ đă khân ay may jan koh ntô ma oh bê bu klô - i di ngăn phung che bân đă jan koh ntô i nây, mâu geh ôh Môsê đă - jêh ri khân ay may jan koh ntô ăn bu ta nar Saƀăt i nar rlu đŏng.+ 23Lah khân ay may jan koh ntô ăn bu ta nar Saƀăt, mâu geh ôh tih đah nau vay Môsê đă, lah ndri mơm dâng khân ay may nkhơng ma ji nuih ma Gâp, nau Gâp jan bah bunuyh ji ta nar Saƀăt?* 24Lơi dâng ôh lah bu jan tih i say kalơ ntô dơm, ăn khân ay may gĭt n'hêl ri mơ dơi kơp tih di.”

Brah Yêsu jêng Brah Krist ngăn

25Geh phung ƀon lan aƀă i gŭ rêh ta ƀon kuŏng Yêrusalem nây lah: “Gĭt Păng i nây bu tâng joi ŭch nkhât nơh ƀah?* 26Aƀaơ dja Păng gŭ nti lah ta nklang băl phung, mơm dâng phung kôranh bân mâu lah Păng? Gĭt lĕ phung kôranh kơp Păng jêng Brah Krist hơ? 27Lah Brah Krist văch, bu lah mâu geh ôh bunuyh gĭt bơh tă ntŭk Păng văch. Tih ma Bunuyh dja lĕ bân gĭt bơh tă ntŭk Păng văch.”* 28Brah Yêsu hôm gŭ nti lah bu ta jŏng gung nhih jan brah nây, jêh ri Păng nter dăng ngăn, Păng lah: “Ơ, khân ay may tâm lah ndrăng khân ay may nơm, khân ay may lĕ gĭt năl Gâp, lĕ gĭt bơh tă ntŭk Gâp văch đŏng. Yơn ma Gâp mâu ôh văch tâng săk Gâp nơm ŭch. Kôranh Brah Nơm tơm njuăl Gâp Păng jan ngăn tâng nau Păng mbơh nâng, khân ay may mâu ôh gĭt năl Păng.* 29Yơn ma Gâp gĭt năl Păng, yorlah Gâp văch tă bơh Păng, Păng đă Gâp văch.” 30Nôk nây bu ŭch nhŭp Brah Yêsu, yơn ma mâu geh ôh bunuyh nhŭp Păng, yorlah ê hŏ tât di nar Kôranh Brah ăn.* 31Ta phung ƀon lan nây geh ŏk bunuyh lĕ nsing ma Brah Yêsu, khân păng tâm lah ndrăng khân păng: “Lah Bunuyh dja mâu ôh di Brah Krist, lah hôm geh Brah Krist văch tay, gĭt păng dơi jan nau khlay ŏk rlau ma Bunuyh dja ƀah?”

Bu đă phung tahen hăn nhŭp Brah Yêsu

32Phung Pharisi tăng phung ƀon lan ngơi ƀŭk dŭk suih nkoch Brah Yêsu kơt nđay. Jêh ri mpôl kôranh jan brah, ndrel ma phung Pharisi, đă phung tahen i mât njrăng nhih jan brah+ hăn nhŭp Brah Yêsu. 33Khân păng hăn tât ta ri, Brah Yêsu lah: “Gâp gŭ ndrel khân ay may hôm du ƀlât dơm, jêh ri Gâp mra plơ̆ sât tay ta Nơm tơm njuăl Gâp nơh.* 34Khân ay may tay joi Gâp, yơn ma mâu say, yorlah ntŭk Gâp hăn, khân ay may mâu ôh dơi hăn.” 35Jêh ri mpôl kôranh phung Israel mâu vât tâm lah ndrăng khân păng: “Ah ntŭk hăn Păng i ri, dâng Păng lah bân joi Păng mâu say? Ơm Păng ŭch hăn ta bri êng tâng phung Israel i gŭ chah chrai ndrel phung i mâu di phung Israel, jêh ri nti lah ma phung i mâu di phung Israel lah? 36Nau Păng lah: ‘Khân ay may tay mra joi Gâp, yơn ma mâu say’, jêh ri Păng lah: ‘Ntŭk Gâp hăn, khân ay may mâu ôh dơi hăn’, moh geh nau khlay lah pre i nây?”

Dak rlai ăn nau rêh

37Tât nar nhêt ƀŭn n'glĕ dŭt, nar i nây jêng nar khlay ngăn, Brah Yêsu dâk bơh năp phung ƀon lan, jêh ri Păng nter dăng ngăn: “Bu moh ji hir dak, văch hŏm ta Gâp, jêh ri nhêt.* 38Bu moh nsing ma Gâp, geh dak rlai ăn nau rêh hoch lôh ta păng, ndri geh nchih ta Nau Kôranh Brah Ngơi.”* 39Nau Brah Yêsu ngơi ma dak rlai i nây, Păng ŭch ngơi ma Brah Huêng Ueh. Bu moh nsing ma Brah Yêsu, păng i nây sŏ dơn Brah Huêng Ueh gŭ ndrel. Yơn ma nôk nây Kôranh Brah ê hŏ ôh ăn Brah Huêng Ueh gŭ ndrel bunuyh, yorlah Brah Yêsu ê hŏ khât dâk rêh lăp ta nau chrêk lơp Păng nơm.*

Nau mân êng êng i bu geh mân ma Brah Yêsu

40Tât ma phung ƀon lan tăng nau Brah Yêsu ngơi nây, bunuyh aƀă lah: “Păng i nây ro bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah i Môsê lĕ nchih kăl e nơh, Păng mra văch ta neh ntu dja.”* 41Bunuyh aƀă lah: “Păng i nây ro Brah Krist.” Yơn ma geh bunuyh aƀă rlăch: “Brah Krist gĭt ma lôh tă bơh bri Galilê lah?* 42Yorlah ta Nau Kôranh Brah Ngơi lah, Brah Krist deh bơh rnoi deh kađăch Đavid, ndrel ma lôh tă bơh ƀon Ƀêtlêhem, i ntŭk ƀon deh kađăch Đavid nơm ƀah?”* 43Ndri jan ăn phung ƀon lan geh nau tâm nkhah nkhat băl, yor ma Brah Yêsu. 44Geh bunuyh aƀă ŭch nhŭp Brah Yêsu, yơn ma mâu geh ôh bunuyh nhŭp Păng.

Mpôl kôranh phung Israel mâu ŭch nsing ma Brah Yêsu

45Jêh ri phung tahen i mât njrăng nhih jan brah plơ̆ sât ta mpôl kôranh jan brah, ndrel ma phung Pharisi ri. Phung i nây ôp phung tahen: “Moh kô̆ khân may mâu nhŭp Păng leo ta dja?”* 46Phung tahen i nây ơh: “Hên mâu geh ôh nhŭp Păng, yorlah hên mâu vay say bunuyh blao ngơi nti kơt Păng i nây.”* 47Phung Pharisi lah khân păng: “Khân may lĕ iăt đŏng nau mƀrôh Păng bơh? 48Ta phung kôranh kuŏng, ndrel ma dâng lĕ phung Pharisi, mâu geh ôh du huê bunuyh nsing ma Păng. 49Yơn ma phung ƀon lan i nây, khân păng mâu ôh gĭt nau vay phung bân. Dâng lĕ phung i nây Kôranh Brah lĕ rtăp ngăn ro!”* 50Geh du huê rnha Nikôđêm, păng jêng phung Pharisi đŏng, a lor nơh păng lĕ hăn tâm mâp ma Brah Yêsu, păng ôp phung Pharisi: 51“Tâng ma nau vay phung bân, lah bân ê hŏ ôh tăng bunuyh tih nơm ngơi, ê hŏ ôh gĭt n'hêl nau păng jan, ơm dơi phat dôih păng lah?”* 52Phung Pharisi nây ơh ma păng: “May ngơi tâm ban may jêng bunuyh bri Galilê rluk mâl đŏng. Lŏng may uănh ta Nau Kôranh Brah Ngơi, mâu geh ôh du huê bunuyh ntơyh nau ngơi Kôranh Brah lôh tă bơh bri Galilê.”* 53[Jêh bơh nây khân păng plơ̆ sât ta nhih jay khân păng nơm.]

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index