Search form

Yôhan int

Nau bôk ăn bu gĭt lor

Yôhan kôranh oh mon Brah Yêsu, ndrel ma i oh Yakơ đŏng, khân păng bar hê nây i kon Sêƀêđê, a lor nơh khân păng bunuyh jan kar văng ka dơm (Mat 4:21). Yôhan mâu ôh mbơh rnha păng nơm ta samƀŭt dja, păng mbơh dơm ma păng nơm i ‘Oh mon i Brah Yêsu de rŏng’. Bu ŏk mân lah, păng nchih samƀŭt dja klăp lah 40 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh, ta năm 70-95, yơn ma bunuyh aƀă mân lah, păng nchih samƀŭt dja ê lor ma năm 70, yơn ma dâng lĕ bunuyh mân lah, păng nchih samƀŭt dja bơh kơi dâng lĕ samƀŭt nau mhe mhan ueh a êng. Păng jêng nơm nchih samƀŭt Yôhan rơh 1, rơh 2, rơh 3 ndrel ma samƀŭt Nau Tâm Mpơl đŏng. Ta dâng lĕ kôranh oh mon Brah Yêsu, Yôhan dơm bu mâu ôh nkhât yor ma nau mbơh nkoch nau mhe mhan ueh Brah Yêsu.

Nau ŭch ntrŏng Yôhan

Samƀŭt nau mhe mhan ueh Yôhan êng băl ngăn đah ma samƀŭt nau mhe mhan ueh a êng. Yôhan nơm lah, păng nchih samƀŭt dja ăn ma dâng lĕ bunuyh i rŏ samƀŭt păng dja, kuăl khân păng ‘Khân ay may’: ‘Gay ma ŭch ăn khân ay may rŏ, n'ho ma iăt Brah Yêsu jêng Brah Krist i Kon Kôranh Brah ngăn, jêh ri ŭch ăn khân ay may nsing, gay ma khân ay may geh nau rêh n'ho ro yor ma Păng’ (Yôh 20:31). Ta samƀŭt dja păng nchih pơh tơ̆ nau khlay Brah Yêsu (Yôh 2:1-11; 4:46-54; 5:1-15; 6:5-13; 6:16-21; 9:1-7; 11:1-44). Jêh ri pơh tơ̆ i Brah Yêsu lah ma săk Păng nơm ‘Gâp i dja jêng...’, ntât lah ‘Gâp i dja jêng nŭmpăng i ăn nau rêh’ (Yôh 6:35; 8:12; 10:7; 10:11; 11:25; 14:6; 15:1), dâng lĕ nau Păng ngơi i nây nkah nau Kôranh Brah mbơh ma rnha Păng nơm, i Kôranh Brah lĕ mbơh ăn ma Môsê nơh (NNg 3:14). Păng nchih ma nau nsing, ma nau rêh n'ho ro, ma nau rŏng, nđâp ma nau Brah Huêng Ueh. Păng mâu ôh nchih ma nau Brah Yêsu deh, nđâp ma nau Satăng ndơm Brah Yêsu.

Yôhan kuăl Brah Yêsu lah: ‘Rnha nau ngơi’. Brah Yêsu i Kon Kôranh Brah Bơ̆, Păng lĕ njêng dâng lĕ ăp ntil ndơ, Păng gĭt dâng lĕ nau mân gĭt blao i Kôranh Brah Bơ̆ Păng nơm, jêh ri Păng jŭr deh ta neh ntu dja jêng săk bunuyh, gay ma ăn bunuyh bân gĭt năl Kôranh Brah Bơ̆.

‘Nau mhe mhan ueh Yôhan nchih’ rŏ dơh, yơn ma geh nau khlay jru ngăn. Iăt ma rŏ du nau du nau, rŏ rkhĭch ăn ŏk tơ̆, nđâp ma gŭ nklŏn. Jêh ri Brah Yêsu lah: ‘Brah Huêng Ueh leo khân ay may ăn gĭt vât nau ngăn ta ăp ntil ndơ’ (Yôh 16:13).

Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja

- Nau ntơm mbơh nkoch (1:1-18)

- Yôhan-Ƀaptem, ndrel ma mpôl oh mon bôk dak Brah Yêsu (1:19-51)

- Brah Yêsu jan kar ta phung ƀon lan (2:1-12:50)

- Brah Yêsu ta ƀon kuŏng Yêrusalem, ndrel ma rŏ ƀon jê̆ jê̆ jŭm chiao ma (13:1-19:42)

- Brah Yêsu dâk rêh jêh Păng khât, ndrel ma nhhơ săk Păng ăn bu say (20:1-31)

- Brah Yêsu hăn mâp mpôl oh mon ta meng dak nglao Galilê (21:1-35)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index