Search form

Yuđas int

Nau bôk ăn bu gĭt lor

Nơm nchih samƀŭt dja rnha Yuđas, mâu lah Yut, păng nchih samƀŭt dja klăp lah ta năm 60, klăp lah 27 năm jêh Brah Yêsu dâk rêh. Păng i oh Brah Yêsu (Mat 13:55; Mar 6:3), nđâp ma i oh Yakơ (Yak 1:1), păng nchih njuăl samƀŭt dja ăn ma dâng lĕ phung nsing ma Brah Krist ta ăp ntŭk, bân mâu gĭt ôh ah ntŭk păng gŭ nôk nchih samƀŭt dja. Geh ŏk nau khlay ta samƀŭt dja bơi ma tâm ban ma nau khlay ta samƀŭt Pêtrôs rơh 2.

Nau ŭch ntrŏng ta samƀŭt dja

Ta samƀŭt dja Yuđas đă phung nsing der bơh nơm nti i nti nau mâu di, i mâu ôh gŭ rêh tâm di đah nau Kôranh Brah ŭch (Yuđ 1:4-19), păng đă phung nsing tâng nau nti i di (Yuđ 1:3, 20-24).

Mbơh nau khlay ta nkô̆ ta samƀŭt dja

- Nau ôp ueh lăng (1:1-3)

- Nuih n'hâm, nau ntŭm nti, ndrel ma geh dôih ma nơm nti nklă (1:4-16)

- Nau đă ăn geh nau nsing lơ ma hô nâp (1:17-23)

- Nau ntĭnh êng êng (1:24-25)

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index