Search form

Luka 1:1-2

Nau bôk ăn bu gĭt năl lor

1-2Dăn kôh mbah lah ueh ma kôranh Thêôphil, ăn gĭt! Geh ŏk bunuyh i say ma măt ŏk ntil nau Brah Yêsu jan, ntơm Păng ntŭm nti ma bunuyh. Jêh ri bunuyh i nây n'ho ma jan kar mbơh nkoch nau Kôranh Brah. Geh ŏk bunuyh tăng nau khân păng mbơh nkoch nây, jêh ri nchih nau i nây ăn ma hên gĭt. 3Lŏng gâp mêt uănh dâng lĕ nau i nây dŭt n'hêl nanê̆ ngăn. Gâp gĭt nau dja di ngăn nchih ăn n'hêl ngăn gay ma njuăl ăn may đŏng,

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index