Search form

Luka 10:15

15Bunuyh gŭ ta ƀon Kapơnŭm i ƀon Gâp gŭ jŏ khay, ndrel ma Gâp lĕ nti lĕ jan ndơ nau khlay

Lơi ôh nđôn lah săk khân ay may nơm lĕ jêng bunuyh ueh hao ta ƀon ueh kalơ,

Mâu ôh, khân ay may tay tŭp ta ntŭk rêh rnhăl ta ndrung ŭnh ri ro.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index