Search form

Luka 10:21

Brah Yêsu geh nuih n'hâm răm maak

(Mat 11:25-27; 13:16-17)

21Nôk nây Brah Huêng Ueh i kloh ueh jan ăn Brah Yêsu geh nuih n'hâm răm maak ngăn, Brah Yêsu lah kơt nđa: “Hơi Bơ̆, i Kôranh ma trôk, ndrel ma neh ntu, Gâp rnê May hô ngăn, yorlah May lĕ nhhơ nau May ntơm mât uănh bunuyh dja ăn ma bunuyh rluk mâl mâu vât tâm ban ma kon se, jêh ri pôn ndŏp lơi ndơ i nây ma bunuyh i kơp êng săk khân păng nơm jêng bunuyh gĭt bunuyh blao. Hơi Bơ̆, nuih n'hâm May ŭch kơt nđa ro.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index