Search form

Luka 11:38

38Bunuyh Pharisi i nây geh nau ndrŏt hih rhŏl ngăn say Brah Yêsu sông mâu geh rao ti lor.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index