Search form

Luka 15

Nau ngơi ntât be biăp roh

(Mat 18:12-14)

1Jêh ri geh du nar, geh mpôl kŏp sŏ prăk bơh bu ma ăn kôranh mât uănh, ndrel ma bunuyh i bu kơp jêng bunuyh tih, ran văch ta Brah Yêsu ri dadê, gay ma iăt nau Păng ngơi.* 2Jêh ri phung Pharisi, ndrel ma phung nơm nti nau vay phung Israel, khân păng ngơi ƀŭk ngơi suih lah: “Lŏng Păng i nây rom bunuyh tih, sông sa ndrel khân păng đŏng!” 3Jêh ri Brah Yêsu lah ma khân păng ma nau ngơi ntât: 4“Ntât lah ta phung khân may, bu moh geh be biăp 100 jêh ri roh du mlŏm, păng mra ntlơi be biăp 99 i nây ta bri rdah, jêh ri hăn joi ngăn joi ngăn du mlŏm be biăp i roh nây ăn tât say ro.* 5Tât say ri, păng răm maak ngăn, pư be biăp i nây tê̆ ta mlik păng nơm ri, jêh ri plơ̆ sât tay ta ntŭk i nây. 6Sât tât a jay păng nơm ri, păng kuăl mât jăng păng, ndrel ma oh nô chiao meng, mbơh ma khân păng: ‘Hơi khân ay may kơl răm maak ndrel gâp hŏm, yorlah be biăp gâp i roh nơh lĕ say jêh’. 7Gâp mbơh ma khân may, geh nau răm maak hô ngăn ta kalơ trôk ta ntŭk Kôranh Brah nơm, ma du huê bunuyh tih rgâl lơi nuih n'hâm djơh, rlau ma bunuyh sŏng 99 i mâu hôm khăch rgâl nuih n'hâm djơh.”

Nau ngơi ntât ma prăk kăk roh

8Brah Yêsu ngơi du nau ntât jât: “Ntât lah, lah geh du huê bu ur geh jât mlŏm prăk kăk+ , jêh ri roh du kăk, păng mra mpêh ndŏk mrŏm, mpêh ŭnh ngaang rŏ pŭng rŏ njônh joi rmiăng ăn tât say ro. 9Tât ma say ri, păng kuăl mât jăng păng, ndrel ma oh nô chiao meng, mbơh ma khân păng: ‘Hơi khân ay may kơl răm maak ndrel gâp hŏm, yorlah prăk gâp i roh nơh lĕ say jêh’. 10Gâp mbơh ma khân may, tông păr Kôranh Brah geh nau răm maak dŭt hô, yorlah geh du huê dơm bunuyh tih lĕ rgâl lơi nuih n'hâm djơh.”

Nau ngơi ntât ma kon mpŭt roh, ndrel ma nô păng

11Brah Yêsu lah jât: “Geh du huê bunuyh geh bar hê kon bu klô. 12Geh du nar, i kon mpŭt nây lah ma bơ̆ păng: ‘Hơi bơ̆, đă may pă drăp ndơ khlay i may ŭch pă ăn ma gâp nôk may khât, may pă hŏm ăn gâp aƀaơ dja ro. Gâp mâu ŭch ôh kŏp tât may khât’. Jêh ri i bơ̆ ri pă drăp ndơ khlay ăn ma lĕ bar hê kon nây ro. 13Tât bar pe nar bơh kơi nây, i kon mpŭt ri păng tăch dâng lĕ drăp ndơ păng nơm, jêh ri ndjôt prăk hăn jât bri ngai. Ta bri i nây păng dơ̆ nhrih (mƀih mƀeh), prăk păng nơm tât lĕ. 14Tât ma lĕ prăk ri, lŏng ta bri i nây ntơm geh nau ji sŏt ji ngot dŭt hô, i păng nơm ri lĕ o ach đŏng. 15Jêh ri păng hăn dăn gŭ jan kar bu du huê ta bri nây, bu đă păng mât sŭr+ phung rŏ mir. 16Păng ŭch ngăn ma mpa bu ăn sŭr sa gay ma bah ji ngot, tih ma mâu geh ôh bu ăn păng sa. 17Tât du nar păng kah gĭt săk, păng mân êng ta săk păng nơm ri: ‘Dâng lĕ bunuyh jan kar ma bơ̆ gâp geh ndơ sông sa tŏng rmeh, lŏng gâp gŭ ta dja tăch proch ŭch ma khât ngăn ro. 18Gâp plơ̆ sât ma bơ̆ hơyh, mbơh ma păng: ‘Hơi bơ̆, kon jan tih ma Kôranh Brah, jêh ri jan tih ma may đŏng.* 19Gâp dja mâu hôm ôh di may kuăl jêng kon may jât bơ̆, dăn may kơp gâp jêng bunuyh jan kar ma may dơm hŏ’’.

20Jêh mân kơt nây păng dâk sât ma bơ̆ păng ro. Păng hăn rŏ trong bơ̆ păng say hôm ngai, tât ma say bơ̆ păng yô̆ nđach hô ngăn, nchuăt ran ut i kon ri. 21Jêh ri i kon ri mbơh ma bơ̆: ‘Hơi bơ̆, kon jan tih ma Kôranh Brah, jêh ri jan tih ma bơ̆ đŏng, gâp dja mâu hôm ôh di may kuăl jêng kon may jât, bơ̆’. 22Jêh ri i bơ̆ nây mbơh ma dâk păng: ‘Hăn sŏ bok ao i dŭt ueh ăn gơnh, nsoh ăn ma kon gâp dja, jêh ri sŏ rgên, ndrel ma ntô jot sơm ntrŭp ăn păng đŏng, gay ma nhhơ păng jêng kon gâp ngăn ro.* 23Jêh ri sŏ kon ndrôk i pêt êng nơh lăch gŭch nhêt sông sa ăn maak, 24yorlah kon gâp nơh tâm ban ma khât, aƀaơ dja păng lĕ rêh jât, păng nơh roh, aƀaơ dja lĕ gâp say đŏng’. Jêh ri khân păng leo băl nhêt sông sa maak ngăn.*

25Nôk nây i kon bôk dak ri gŭ a mir. Tât păng sât bơi tât a jay, tăng nteh gong gŏr, ndrel ma rŏm mprơ, 26păng kuăl du huê dâk ôp: ‘Moh ndơ jan nây?’ 27Dâk i nây mbơh ma păng: ‘Oh may lĕ sât. Bơ̆ may đă bu lăch gŭch kon ndrôk i bân pêt nơh, yorlah kon păng plơ̆ sât geh nau ueh lăng’. 28Kon bôk dak i nây ji nuih rmao ngăn, mâu ŭch ôh lăp trôm jay, jêh ri i bơ̆ ri lôh a dih dja bonh đă păng lăp. 29Păng ơh ma i bơ̆: ‘Gâp gŭ ndrel may lĕ jŏ năm ngăn, mâu ôh rlau bŏr mbung may, jêh ri bol lah i kon be may mâu ăn ma gâp, gâp be ma lăch gŭch nhêt sông sa ndrel mât jăng, du mlŏm mâu ơm. 30Lŏng i kon may i nây, păng dơ̆ nhrih (mƀih mƀeh), lĕ drăp ndơ may, sŏ dŏng gŭ đah bu ur êng êng, yơn ma tât ma păng plơ̆ sât may lăch kon ndrôk i pêt ăn ma păng ro’. 31I bơ̆ ơh ma păng: ‘Hơi nô, may gŭ ndrel gâp mro, lĕ ndơ gâp hôm geh nơh jêng ndơ may đŏng.* 32Yorlah oh may i nây nơh tâm ban ma khât, aƀaơ dja lĕ rêh jât, păng nơh roh, aƀaơ dja lĕ bân say đŏng, lah ndri ăn bân nhêt sông sa maak’.”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index