Search form

Luka 17:31

31Ta nar i nây, lah bu moh gŭ kalơ chor jay lŏng , lah păng geh drăp ndơ ta trôm jay lơi ôh jŭr lăp sŏ, ăn păng jŭr du nchuăt hŏ. Bu moh i gŭ ta mir tâm ban kơt nây đŏng, lơi ôh plơ̆ ta jay ma sŏ ndơ, ăn du nchuăt hŏ.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index