Search form

Luka 2:22-24

I mê̆ bơ̆ leo Oh Bê jê̆ Yêsu hăn ta nhih jan brah

22-24Jêh gŭ oh geh 40 nar, Mari tâng nau vay Môsê lĕ nchih kăl e nơh, păng nhhơr siŭm nar ma jan brah, gay ma rao săk păng nơm ăn kloh. Tât di nar nây păng, ndrel ma sai păng, leo Oh Bê jê̆ ri ta ƀon kuŏng Yêrusalem. Tât ta ƀon nây, khân păng lăp ta jŏng gung nhih jan brah ma Kôranh Brah nhhơr bar mlŏm siŭm nar ma jan brah tâm di đah nau vay Kôranh Brah lĕ đă nhhơr nơh. Ăp tơ̆ jêh gŭ oh, nau vay nây đă bu nhhơr “Bar mlŏm ntơp, mâu lah bar mlŏm plŭk rah.” Jêh ri mê̆ bơ̆ nhhơr oh bê ri ma Kôranh Brah đŏng, khân păng jan kơt ndri tâng nau vay Kôranh Brah lĕ đă bu nchih kăl e nơh lah: “Dâng lĕ kon bu klô bôk dak, nđâp ma kon mpômpa (siŭm) nkuŏng bôk dak, ăn nhhơr prăp ma Kôranh Brah.”

Simêôn mâp ma Oh Bê Brah Yêsu

25Ta ƀon kuŏng Yêrusalem ri geh du huê bunuyh rnha păng Simêôn, păng i bunuyh ueh sŏng srăng, iăt nau Kôranh Brah ngăn, păng gŭ kŏp rhơp Brah Krist i Kôranh Brah ton đă hăn rtŭk rthi n'ho ma rklaih ƀon lan Israel đŏng. Brah Huêng Ueh i kloh ueh jŭr gŭ ta păng,

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index