Search form

Luka 21:26

26Bunuyh ta neh ntu klach nsŏr, dôl gŭ mân nau tât ta neh ntu dja, lĕ ndơ ta kalơ trôk geh n'gơ đăt nhhing nhhang.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index