Search form

Luka 22:14

Nau nhêt sa nkah kloh ueh

(Mat 26:26-30; Mar 14:22-26; 1Kô 11:23-25)

14Tât di mong nây, Brah Yêsu gŭ sông sa ta nsưng ndrel mpôl kôranh oh mon,

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index