Search form

Luka 22:47

Bu nhŭp Brah Yêsu

(Mat 26:47-56; Mar 14:43-50; Yôh 18:3-11)

47Dôl Brah Yêsu hôm ngơi nây, dô ma tât Yuđas-Isakariyôt nđâp ma leo du mpôl bunuyh, păng hăn dăch Brah Yêsu, jêh ri chŭm ueh lăng Brah Yêsu tâng nau vay phung Israel, păng jêng oh mon ta mpôl 12 nuyh nây đŏng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index