Search form

Luka 22:54

Pêtrôs rlăch lah mâu gĭt năl Brah Yêsu

(Mat 26:57-58, 69-75; Mar 14:53-54, 66-72; Yôh 18:12-18, 25-27)

54Jêh ri bu nhŭp leo Brah Yêsu hăn ta jay kôranh jan brah ri. Lŏng Pêtrôs ri tâng bơh kơi brô̆ ndŏp bôk mpơl bôk.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index