Search form

Luka 23:34

34Jêh ri Brah Yêsu mbơh sơm: “Hơi Bơ̆! Yô̆ nđach ma khân păng ƀă, yorlah khân păng mâu gĭt ôh ndơ i khân păng jan dja.”

I kho ao Brah Yêsu ri mpôl tahen i gŭ ta nây leo băl sŏ nhŭp ndơ nchroh, gay ma tâm pă băl kho ao i nây.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index