Search form

Luka 23:44

Brah Yêsu khât

(Mat 27:45-56; Mar 15:33-41; Yôh 19:28-30)

44Nôk nây klăp lah nar nklang bôk, jêh ri lam bri dak i nây trôk geh ngo dadê n'ho ma tât mong pe kêng măng.

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index