Search form

Luka 24:36

Brah Yêsu nhhơ săk ăn mpôl oh mon say

(Mat 28:16-20; Mar 16:14-18; Yôh 20:19-23; Kar 1:6-8)

36Dôl bar hê oh mon nây hôm mbơh nkoch nau i nây, dô ma say Brah Yêsu dâk ta nklang khân păng dâng lĕ mpôl oh mon nây, jêh ri lah ma khân păng: “Ăn nau ueh lăng đăp mpăn gŭ ndrel khân ay may .”

Nau Kôranh Brah Ngơi Nau Tâm Rnglăp Mhe

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index